РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти на РИОСВ – Хасково съставиха акт на мандра в село Коларово
20/11/2006

     Експерти от регионалната екоинспекция по контрол на водите съставиха акт за административно нарушение на собственик на мандра в село Коларово, област Хасково. Работата на мандрата е  спряна в началото на годината от Регионална ветеринарно- медицинска служба - Хасково, защото не  отговаря на необходимите  изисквания.

     След  извършени строително–ремонтни дейности млекопреработвателното предприятие възобновява работата  си  през август без да уведоми за това РИОСВ – Хасково, за което е съставен акта за административно нарушение. Предстои налагането на санкция. Екоинспекцията е контролния орган следящ отпадните води от дейността на мандрата, произвеждаща кисело мляко и катък.

     Съгласно Закона за опазване на околната среда при временно или постоянно спиране на дейност, предизвикала увреждане или замърсяване на околната среда, санкционираното лице е длъжно в срок не по-късно от три дни преди датата на възобновяване на дейноста си да уведоми компетентните органи.

     При извършена проверка през септември е констатирано, че достъпът до мястото на заустване на отпадните води е невъзможен поради буйна растителност. На собственика на мандрата е направено предписание за осигуряване на  постоянен достъп до точката на заустване на отпадните води в разположено в близост дере, което е изпълнено в посочения от експертите срок.