РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експертите от РИОСВ– Хасково извършиха 113 проверки през март
04/04/2018


Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) в Хасково извършиха през март 113 проверки на 112 обекта. Дадени са 48 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За отчетния период e съставен 1 акт и са издадени 5 наказателни постановления на обща стойност 12 500 лв. Събраните суми от санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди, са на обща стойност 1600 лв.

Съставен е акт на месокомбинат в Кърджали, затова че не е извършил собствен мониторинг на отпадните води от кланица в с. Енчец, общ. Кърджали за 2017 г. Две фабрики в Кърджали– за пране, сушене и багрене на конфекция и за производство на изделия от каучук,  са глобени с 1000 и 2000 лв. за изпускане на отпадъчни води над допустимите норми. Наказателно постановление за 500 лв. е издадено на Община Момчилград за неподдържане на двете пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ) в с. Прогрес. Със 7000 лв. е глобена площадка в с. Манастир, общ. Хасково, за третиране на излезли от употреба МПС, въпреки издадено решение за прекратяване на дейности с отпадъци. За неизпълнение на дадено предписание е издадено наказателно постановление за 2000 лв. на фирма за проучване на скално-облицовъчни материали от Маджарово.

Почистени са нерегламентирани сметища в землищата на с. Звиница, общ. Кърджали, с. Чуково и с. Прогрес, общ. Момчилград. На „зеления“ телефон са постъпили 5 сигнала.