РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 17.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Полски бряст е първото вековно дърво в гр. Хасково
20/03/2018

 

Дърво от вида полски бряст е обявено за първото и единствено вековно дърво в Хасково. То се намира в двора на СУ „Св. П. Хилендарски“. Обиколката на стъблото му е 3,50 м., височината 14  м. и е на възраст около 200 години.  Дървото е обявено за вековно със заповед на министъра на околната среда и водите и е обнародвана в Държавен вестник.

Предложение за обявяване на дървото за вековно е направено през септември миналата година от Община Хасково. Инициативата е на група граждани. РИОСВ– Хасково предприе необходимите действия по стартиране на процедурата. Ръководството на училището, в чийто двор се намира дървото изрази в специално писмо подкрепа на инициативата и готовност за полагане на грижи за опазването му.

След обявяването на вековното дърво за защитено, РИОСВ– Хасково даде на собственика на имота– Община Хасково предписание със срок за изпълнение до края на август т.г. Общината трябва да го обозначи с информационно-указателна табела и декоративна ограда. Тя има задължение да полага грижи за опазването на дървото от унищожаване или увреждане според чл. 111 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

На територията, контролирана от РИОСВ– Хасково вековните дървета са 140.

Според Закона за биологичното разнообразие се забранява изкореняването, отсичането, кастренето и чупенето на клони на вековни дървета, както и нараняването на стъблата им и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние. Нарушителите носят административнонаказателна отговорност според действащото законодателство на Република България.