РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Текуща санкция в размер на 2 342 лева наложи РИОСВ – Хасково на Оловно-цинковия комбинат в Кърджали
14/11/2006

     Ежемесечна санкция в размер на 2 342 лева наложи регионалната екоинспекция на Оловно-цинковия комбинат в Кърджали. Глобата е за превишаване на допустимите емисии серен диоксид в отпадъчните технологични газове изпускани в атмосферата.

      Наложената санкция е в сила от началото на октомври, когато е извършена проверката в “ОЦК” Кърджали. Резултатите от направените замервания показват, че при непрекъснат режим на работа на завода съдържанието на серен диоксид е над нормите за допустими емисии по този показател.

     За причинено замърсяване на околната среда определените по реда на Закона за опазване на околната среда текущи санкции са в сила до извършването на нова проверка. След излизане на резултатите от анализа текущата месечна санкция се актуализира.