РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 07.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (2)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково провери 116 обекта през първите два месеца на годината
06/03/2018

 

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково извършиха 118 проверки на 116 обекта през първите два месеца на годината. Дадени са 61 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 12 акта и са издадени 13 наказателни постановления на стойност 44 700 лв. Събраната сума от санкции и наказателни постановления, включително и за предишни периоди е 32 946 лв.

През отчетния период са издадени 10 наказателни постановления  за нарушения по Закона за управление на отпадъците и 3 по Закона за водите.  Наказателни постановления по 1 400 лв. са издадени на две физически лица от Крумовград и от Любимец за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали без разрешителни. За нерегламентирано третиране на излезли от употреба МПС са издадени наказателни постановления от 1400 до 5000 лв. на две физически лица от Любимец и от с.Книжовник, общ.Хасково и на едноличен търговец от Кърджали. Издадени са  3 наказателни постановления  по 7000 лв. на торов завод в Димитровград за неизпълнение в срок на плана за привеждане в съответствие с нормативната уредба на депата за опасни и неопасни отпадъци. Наказателно постановление за 7000 лв. е издадено  и на фирма за извършване на дейности по третиране на отпадъци на площадки в землището на с.Крепост, общ. Димитровград в нарушение на условията в издадения Регистрационен документ. Кметът на община Джебел е глобен с 2000 лв. за неизпълнение на предписание, дадено за почистване на нерегламентирано сметище.

Издадено е наказателно постановление за 500 лв. на ВиК в Кърджали за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на пречиствателното съоръжение в с. Ново Соколино, общ. Момчилград. Издадени са две наказателни постановления по 1000 и 2000 лв. за изпускане на отпадни води над допустимите норми от ликвидирани минни участъци в гр. Маджарово и от винарска изба в Свиленград. 

През януари и февруари на „зеления“ телефон на РИОСВ- Хасково са постъпили 16 сигнала,  6 от които неоснователни. Последният сигнал е за мъртъв белоглав лешояд край с.Малко Брягово, общ. Маджарово. Птицата е изпратена за аутопсия в Спасителния център за диви животни в Ст.Загора за установяване причината за смъртта. През отчетния период са почистени и две нерегламентирани сметища в землищата на с.Узунджово и с.Въгларово, общ. Хасково.