РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково провери 116 обекта през първите два месеца на годината
06/03/2018

 

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково извършиха 118 проверки на 116 обекта през първите два месеца на годината. Дадени са 61 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 12 акта и са издадени 13 наказателни постановления на стойност 44 700 лв. Събраната сума от санкции и наказателни постановления, включително и за предишни периоди е 32 946 лв.

През отчетния период са издадени 10 наказателни постановления  за нарушения по Закона за управление на отпадъците и 3 по Закона за водите.  Наказателни постановления по 1 400 лв. са издадени на две физически лица от Крумовград и от Любимец за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали без разрешителни. За нерегламентирано третиране на излезли от употреба МПС са издадени наказателни постановления от 1400 до 5000 лв. на две физически лица от Любимец и от с.Книжовник, общ.Хасково и на едноличен търговец от Кърджали. Издадени са  3 наказателни постановления  по 7000 лв. на торов завод в Димитровград за неизпълнение в срок на плана за привеждане в съответствие с нормативната уредба на депата за опасни и неопасни отпадъци. Наказателно постановление за 7000 лв. е издадено  и на фирма за извършване на дейности по третиране на отпадъци на площадки в землището на с.Крепост, общ. Димитровград в нарушение на условията в издадения Регистрационен документ. Кметът на община Джебел е глобен с 2000 лв. за неизпълнение на предписание, дадено за почистване на нерегламентирано сметище.

Издадено е наказателно постановление за 500 лв. на ВиК в Кърджали за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на пречиствателното съоръжение в с. Ново Соколино, общ. Момчилград. Издадени са две наказателни постановления по 1000 и 2000 лв. за изпускане на отпадни води над допустимите норми от ликвидирани минни участъци в гр. Маджарово и от винарска изба в Свиленград. 

През януари и февруари на „зеления“ телефон на РИОСВ- Хасково са постъпили 16 сигнала,  6 от които неоснователни. Последният сигнал е за мъртъв белоглав лешояд край с.Малко Брягово, общ. Маджарово. Птицата е изпратена за аутопсия в Спасителния център за диви животни в Ст.Загора за установяване причината за смъртта. През отчетния период са почистени и две нерегламентирани сметища в землищата на с.Узунджово и с.Въгларово, общ. Хасково.