РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

REACH: На вниманието на предстоящите регистранти през 2018г.
23/02/2018

Важно за предстоящите регистранти през 2018г.

Европейската агенция по химикали (ECHA) организира онлайн уебинар за съдействие и насоки на регистрантите през 2018г., който е предвидено да се проведе на 8 март от 11:00до 12:00 ч. На уебинара ще бъдат представени и обсъдени темите свързани с проверката за пълнота на регистрационното досие, проверката на бизнес правилата, фактуриране и заплащане на административната такса за регистрация, исканията за поверителност на данни и решенията в помощ на регистрантите в затруднени ситуации преди срока за регистрация до 31 май 2018г.

Насоки за регистрантите през 2018 г. за действия при определени случаи на затруднения. Компаниите, които се натъкват на затруднения преди последния краен срок за регистрация на вещества по Регламент REACH, следва да информират ECHA за ситуацията преди 31 май 2018 г., с цел да получат насоки как да действат, за да регистрират навреме.

ECHA предлага помощ на регистрантите през 2018г., явяващи се малки и средни предприятия, за изготвяне на регистрационните досиета, ползвайки облачните услуги на Агенцията, без да е необходимо да инсталират IUCLID.