РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 22.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково започна ежегодния контрол на фирми, използващи озоноразрушаващи вещества
09/11/2006

       РИОСВ – Хасково започна ежегодния контрол на фирми, използващи при работата си озоноразрушаващи вещества. Това са предимно месо и млекопреработващи предприятия и борси за съхранение на плодове и зеленчуци.

        До края на месец ноември 10 фирми от областта трябва да предоставят в регионалната екоинспекция водените от тях дневници с попълнени данни за вида и количеството фреон, използвано в хладилни и климатични инсталации. В дневника се посочват задължително и дейностите по поддръжка и ремонт на инсталациите, работещи с озоноразрушаващи вещества.

        В случай, че не бъде предоставена в срок исканата информация Закона за опазване на околната среда предвижда налагането на санкции в размер от 2 000  до 20 000 лева.

        Съгласно наредбата за осъществяване на контрол и управление на вещества, които нарушават озоновия слой фирми или предприятия, които използват при работата си хладилни и климатични инсталации, съдържащи над три килограма хладилен агент задължително водят дневник за състоянието на инсталацията, а самата тя се проверява веднъж годишно за херметичност.