РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково започна ежегодния контрол на фирми, използващи озоноразрушаващи вещества
09/11/2006

       РИОСВ – Хасково започна ежегодния контрол на фирми, използващи при работата си озоноразрушаващи вещества. Това са предимно месо и млекопреработващи предприятия и борси за съхранение на плодове и зеленчуци.

        До края на месец ноември 10 фирми от областта трябва да предоставят в регионалната екоинспекция водените от тях дневници с попълнени данни за вида и количеството фреон, използвано в хладилни и климатични инсталации. В дневника се посочват задължително и дейностите по поддръжка и ремонт на инсталациите, работещи с озоноразрушаващи вещества.

        В случай, че не бъде предоставена в срок исканата информация Закона за опазване на околната среда предвижда налагането на санкции в размер от 2 000  до 20 000 лева.

        Съгласно наредбата за осъществяване на контрол и управление на вещества, които нарушават озоновия слой фирми или предприятия, които използват при работата си хладилни и климатични инсталации, съдържащи над три килограма хладилен агент задължително водят дневник за състоянието на инсталацията, а самата тя се проверява веднъж годишно за херметичност.