РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Националната кампания „Чиста околна среда- 2018г.“
25/01/2018

 

Стартира ежегодният конкурс за 2018г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“, в която общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/ Обединени детски комплекси могат да участват с проекти за озеленяване, изграждан на детски и спортни площадки, зони за отдих, "зелени" класни стаи и други.

На свое заседание на 11.12.2017 г. Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. общо за провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда” за 2018г. за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам– 2018г.”

Информация и покана за участие:

Приложение 1 (за училища, детски градини, ЦПЛР/ОДК)
Приложение 2 (за общини и кметства)

Средствата по предстоящата Кампания ще бъдат разпределени по следния начин:

1. За проекти на общини и кметства до 10 000 лв. с ДДС
на обща стойност– 2 300 000 лв.
2. За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК  до 5 000 лв. с ДДС
на обща стойност– 1 200 000 лв.

Обявата за конкурса с критериите за участие са публикувани на електронните страници на МОСВ, ПУДООС и във вестник „24 часа“ и вестник „България днес“ на 19 януари 2018 г.

Крайният срок за подаване на проектите:

- Училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси– 16.02.2018г.
- Общини и кметства– 02.03.2018г.

Конкурсните проекти следва да се изпращат до деловодството на ПУДООС само по пощата с обратна разписка или куриер. За приемане и въвеждане в деловодната система на ПУДООС ще бъдат допуснати само онези Заявления, носещи пощенско клеймо с дата на изпращане– 16.02.2018 г. включително за училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие / Обединени детски комплекси и 02.03.2018 г. включително за общини и кметства.

В класирането няма да бъдат включвани проекти на Заявители, които са получили финансиране в Националната кампания „Чиста околна среда“ през 2016 г. и 2017г. Целта на налаганото ограничение е даване на възможност на по-голям брой нови, нефинансирани през последните 2 години, участници да се възползват от предоставянето на финансови средства за реализацията на екологични проекти в Кампанията „Чиста околна среда“ през 2018 г.

Резултатите от извършеното класиране на постъпилите Заявления ще бъдат обявени в срок до 13.04.2018г. на електронния сайт на МОСВ – www.moew.government.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда“ с мото „Обичам природата и аз участвам“  и интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg

Краен срок за изпълнение дейностите по одобрените проекти:

- За общини и кметства е предвиден до края на месец ноември 2018г.;
- за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК  до края на месец октомври 2018г.

За миналата година на територията, контролирана от РИОСВ- Хасково са финансирани и реализирани 25 проекта.

Проектните предложения се подават в свободна форма, като са съобразени с основните изисквания към съдържанието. При оценяване на предложените проекти ще се има предвид пълнотата на съдържанието на проекта, оригиналността на идеите и цялостното му оформление. Допълнителна информация относно кампанията, може да получите от експертите на ПУДООС на тел: 02/9406540, 02/9406062, 02/9406652 и Тук.