РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 18.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Националната кампания „Чиста околна среда- 2018г.“
25/01/2018

 

Стартира ежегодният конкурс за 2018г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“, в която общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/ Обединени детски комплекси могат да участват с проекти за озеленяване, изграждан на детски и спортни площадки, зони за отдих, "зелени" класни стаи и други.

На свое заседание на 11.12.2017 г. Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. общо за провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда” за 2018г. за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам– 2018г.”

Информация и покана за участие:

Приложение 1 (за училища, детски градини, ЦПЛР/ОДК)
Приложение 2 (за общини и кметства)

Средствата по предстоящата Кампания ще бъдат разпределени по следния начин:

1. За проекти на общини и кметства до 10 000 лв. с ДДС
на обща стойност– 2 300 000 лв.
2. За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК  до 5 000 лв. с ДДС
на обща стойност– 1 200 000 лв.

Обявата за конкурса с критериите за участие са публикувани на електронните страници на МОСВ, ПУДООС и във вестник „24 часа“ и вестник „България днес“ на 19 януари 2018 г.

Крайният срок за подаване на проектите:

- Училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси– 16.02.2018г.
- Общини и кметства– 02.03.2018г.

Конкурсните проекти следва да се изпращат до деловодството на ПУДООС само по пощата с обратна разписка или куриер. За приемане и въвеждане в деловодната система на ПУДООС ще бъдат допуснати само онези Заявления, носещи пощенско клеймо с дата на изпращане– 16.02.2018 г. включително за училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие / Обединени детски комплекси и 02.03.2018 г. включително за общини и кметства.

В класирането няма да бъдат включвани проекти на Заявители, които са получили финансиране в Националната кампания „Чиста околна среда“ през 2016 г. и 2017г. Целта на налаганото ограничение е даване на възможност на по-голям брой нови, нефинансирани през последните 2 години, участници да се възползват от предоставянето на финансови средства за реализацията на екологични проекти в Кампанията „Чиста околна среда“ през 2018 г.

Резултатите от извършеното класиране на постъпилите Заявления ще бъдат обявени в срок до 13.04.2018г. на електронния сайт на МОСВ – www.moew.government.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда“ с мото „Обичам природата и аз участвам“  и интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg

Краен срок за изпълнение дейностите по одобрените проекти:

- За общини и кметства е предвиден до края на месец ноември 2018г.;
- за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК  до края на месец октомври 2018г.

За миналата година на територията, контролирана от РИОСВ- Хасково са финансирани и реализирани 25 проекта.

Проектните предложения се подават в свободна форма, като са съобразени с основните изисквания към съдържанието. При оценяване на предложените проекти ще се има предвид пълнотата на съдържанието на проекта, оригиналността на идеите и цялостното му оформление. Допълнителна информация относно кампанията, може да получите от експертите на ПУДООС на тел: 02/9406540, 02/9406062, 02/9406652 и Тук.