РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ– Хасково провери 48 обекта през последния месец на годината
08/01/2018


Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково извършиха 49 проверки на 48 обекта през декември. Дадени са 12 предписания за отстраняване на констатирани нарушения, съставен е един акт за неизпълнение на дадено предписание и са издадени 7 наказателни постановления на стойност 19 100 лв. Събраната сума от санкции и наказателни постановления, включително и за предишни периоди е 8 992 лв.

Наказателно постановление за 10 000 лв. е издадено на торов завод в Димитровград за неизпълнение на условия от Комплексно разрешително. Издадени са две наказателни постановления по 5000 и 1500 лв. на транспортна фирма от Хасково за липса на разрешителни по Регламент на ЕС за внос и за износ на алигаторови и кайманови костенурки. Със сто лева е глобено и физическо лице за несъгласувано с РИОСВ инвестиционно предложение. Наказателно постановление за 500 лв. е издадено на винарска изба в Харманли за неподдържане на пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна изправност. За неизпълнение на предписания по 1000 лв. са глобени винарска изба и краварник, също на територията на община Харманли.

След сигнал за замърсяване на Карагьоз дере е извършена проверка на фабрика за производство на каучукови съединения за автомобили в Кърджали. Резултатите от извършените изпитвания на четири взети водни проби доказват значително замърсяване на водите и превишения на определените с Разрешителното за заустване ограничения. За установените нарушения ще бъде съставен акт на дружеството по Закона за водите, както и ще бъдат дадени предписания с конкретни мерки и срокове.

Акцент на контролната дейност по управление на отпадъците през декември бяха проверките на депа за производствени и опасни отпадъци с преустановена експлоатация. Проверките бяха във връзка с изтеклите срокове за закриване и рекултивация на депата в съответствие с одобрените Планове за привеждане в съответствие с нормативните изисквания. Почистено е нерегламентирано сметище в землището на Кърджали до пътя за Ардино. Замърсените участъци от републиканска пътна мрежа на територията на ОПУ Кърджали също са почистени. В резултат от изпълнението на дадени предписания са маркирани границите на 2 защитени територии и са поставени информационни табели на 3 вековни дървета в региона.

На „Зеления“ телефон са постъпили 4 сигнала, два от които за бедстващи защитени видове птици - мишелов и пеликан, които са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни.