РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ– Хасково провери 48 обекта през последния месец на годината
08/01/2018


Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково извършиха 49 проверки на 48 обекта през декември. Дадени са 12 предписания за отстраняване на констатирани нарушения, съставен е един акт за неизпълнение на дадено предписание и са издадени 7 наказателни постановления на стойност 19 100 лв. Събраната сума от санкции и наказателни постановления, включително и за предишни периоди е 8 992 лв.

Наказателно постановление за 10 000 лв. е издадено на торов завод в Димитровград за неизпълнение на условия от Комплексно разрешително. Издадени са две наказателни постановления по 5000 и 1500 лв. на транспортна фирма от Хасково за липса на разрешителни по Регламент на ЕС за внос и за износ на алигаторови и кайманови костенурки. Със сто лева е глобено и физическо лице за несъгласувано с РИОСВ инвестиционно предложение. Наказателно постановление за 500 лв. е издадено на винарска изба в Харманли за неподдържане на пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна изправност. За неизпълнение на предписания по 1000 лв. са глобени винарска изба и краварник, също на територията на община Харманли.

След сигнал за замърсяване на Карагьоз дере е извършена проверка на фабрика за производство на каучукови съединения за автомобили в Кърджали. Резултатите от извършените изпитвания на четири взети водни проби доказват значително замърсяване на водите и превишения на определените с Разрешителното за заустване ограничения. За установените нарушения ще бъде съставен акт на дружеството по Закона за водите, както и ще бъдат дадени предписания с конкретни мерки и срокове.

Акцент на контролната дейност по управление на отпадъците през декември бяха проверките на депа за производствени и опасни отпадъци с преустановена експлоатация. Проверките бяха във връзка с изтеклите срокове за закриване и рекултивация на депата в съответствие с одобрените Планове за привеждане в съответствие с нормативните изисквания. Почистено е нерегламентирано сметище в землището на Кърджали до пътя за Ардино. Замърсените участъци от републиканска пътна мрежа на територията на ОПУ Кърджали също са почистени. В резултат от изпълнението на дадени предписания са маркирани границите на 2 защитени територии и са поставени информационни табели на 3 вековни дървета в региона.

На „Зеления“ телефон са постъпили 4 сигнала, два от които за бедстващи защитени видове птици - мишелов и пеликан, които са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни.