РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково предписа да се узакони дейността на собственик на ферма за патици
07/11/2006

      Регионалната екоинспекция предписа на собственика на ферма за отглеждане на патици в село Манастир, община Хасково да приведе дейността си според изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Собственикът на ЕТ “Краси – Красимир Несторов” трябва да внесе до средата на ноември необходимите документи за узаконяване на извършваната от него дейност.

      При неизпълнение на предписаните мерки в срок ЗООС предвижда налагане на санкция в размер от 2 000 до 20 000 лева.

     Проверката на фермата за патици е извършена по жалба от жители на село Манастир до кметския наместник. 93 местни жители са се подписали срещу неприятната миризма, която се носи от стопански двор в селото, където се отглеждат патици.

      В отговор на подадената жалба регионалната екоинспекция с писмо до кметския наместник на село Манастир уведомява жителите на селото, че ще осъществи контрол по узаконяване на дейността на фермата и привеждането й в съответствие с екологичното законодателство.

     За констатираните други нарушения – изхвърлянето на органични отпадъци от дейността на нерегламентирано за целта място, както и за липсата на документ, от който да личи дали е спазена хигиенно – защитната зона за съответната дейност са взети необходимите мерки от присъствалите на съвместната проверката представители на община Хасково и Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве – Хасково.