РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ– Хасково прие изпълнението на 20 проекта, финансирани от ПУДООС
30/11/2017


РИОСВ – Хасково провери и прие изпълнението на 20 проекта, получили финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда  2017“ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Общият брой одобрени за финансиране проекти е 25, като предстои да бъдат представени и проверени още 5. Класиралите се в тазгодишната кампания са 7 общини, 6 кметства, 8 училища и 4 детски градини. Реализираните проекти от кампанията „За чиста околна среда- 2017” са на територията на общините Харманли, Димитровград, Любимец, Кърджали, Хасково, Ивайловград и Кирково.

В училищата и детските градини са изградени детски площадки и спортни съоръжения за игри на открито, монтирани са пейки и кошчета за разделно сметосъбиране, облагородени са дворовете, засадени са дръвчета и цветя, изработени са дипляни и брошури. Общините и кметствата са облагородили местни паркове и градинки, изградили са кътове за отдих, детски и спортни площадки.

Целта на кампанията „За чиста околна среда 2017“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на  младите хора. С кампанията се насърчава и участието с доброволен труд на гражданите и младите хора в създаването на по-добра жизнена среда. Общо за страната са одобрени 232 проекта на общини и кметства и 122 на училища, детски градини и обединени детски комплекси. За проекти на общини и кметства финансирането е до 10 000 лв., а за училища, детски градини и ОДК- до 5 000 лв.
 
Протокол