РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково провери 165 обекта през октомври
06/11/2017


Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково извършиха през октомври 165 проверки на 157 обекта. Дадени са 86 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 10 акта, наложена е една санкция и са издадени 3 наказателни постановления на стойност 3 100 лв. Oт санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди са събрани 4 836 лв.

Издадени са наказателни постановления за 1 000 лв. на ВиК- Хасково и за 2 000 лв. на торов завод в Димитровград за изпускане на отпадни води над установените норми. За реализиране на инвестиционно предложение без да бъде подложено на оценка за съвместимост със 100 лева е глобено и физическо лице от с. Тихомир, общ. Кирково.

Съставени са 5 акта за нарушения по Закона за биологичното разнообразие, три от които за несъгласувани инвестиционни предложения и две за липса на разрешителни по Регламент на ЕС за внос и за износ на алигаторови и кайманови костенурки. През отчетния период са съставени и три акта за нарушения по Закона за управление на отпадъците и два по Закона за водите. Наложена е месечна санкция за 1610 лв. на месопреработвателно предприятие в с. Вълкович, общ.Джебел за изпускане на отпадъчни води в дере, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за заустване.

Почистени са две нерегламентирани сметища в гр. Кърджали и едно в с.Радиево, община Димитровград. Акценти в контролната дейност на инспекцията през месеца са проверките за пуснати на пазара полимерни торбички, които продължават и през ноември, както и контролът по условията на издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води и спазването на определените индивидуални емисионни ограничения. 

През октомври на „зеления“ телефон на РИОСВ- Хасково са постъпили 7 сигнала, 3 от които за нападение на мечки над пчелини в района на ДЛС „Женда“.