РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 09.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (3)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково провери 165 обекта през октомври
06/11/2017


Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково извършиха през октомври 165 проверки на 157 обекта. Дадени са 86 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 10 акта, наложена е една санкция и са издадени 3 наказателни постановления на стойност 3 100 лв. Oт санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди са събрани 4 836 лв.

Издадени са наказателни постановления за 1 000 лв. на ВиК- Хасково и за 2 000 лв. на торов завод в Димитровград за изпускане на отпадни води над установените норми. За реализиране на инвестиционно предложение без да бъде подложено на оценка за съвместимост със 100 лева е глобено и физическо лице от с. Тихомир, общ. Кирково.

Съставени са 5 акта за нарушения по Закона за биологичното разнообразие, три от които за несъгласувани инвестиционни предложения и две за липса на разрешителни по Регламент на ЕС за внос и за износ на алигаторови и кайманови костенурки. През отчетния период са съставени и три акта за нарушения по Закона за управление на отпадъците и два по Закона за водите. Наложена е месечна санкция за 1610 лв. на месопреработвателно предприятие в с. Вълкович, общ.Джебел за изпускане на отпадъчни води в дере, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за заустване.

Почистени са две нерегламентирани сметища в гр. Кърджали и едно в с.Радиево, община Димитровград. Акценти в контролната дейност на инспекцията през месеца са проверките за пуснати на пазара полимерни торбички, които продължават и през ноември, както и контролът по условията на издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води и спазването на определените индивидуални емисионни ограничения. 

През октомври на „зеления“ телефон на РИОСВ- Хасково са постъпили 7 сигнала, 3 от които за нападение на мечки над пчелини в района на ДЛС „Женда“.