РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Сигнали за щети от мечки провери РИОСВ– Хасково
02/11/2017


РИОСВ– Хасково провери нови три сигнала за нападнати от мечки пчелини  в района на Държавното ловно стопанство „Женда“. Разрушени са два кошера в с. Соколите, пет в близост до ловен дом „Женда“ и шест в махала Демерджи дере, община Черноочене. През септември отново в землището на чернооченското село Соколите мечка унищожи 12 пчелни кошера и над 240 кг.мед.

Съставени са протоколи и са изпратени писма до МОСВ с предложение стопаните да бъдат обезщетени на пазариr цени, съгласно и чл. 79 ал.2  от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД)

От началото на годината сигналите за нанесени щети от мечка са общо шест. Другите са за нападнати и умъртвени телета в кърджалийските села Мурга и Пресека.