РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Започна мониторингът на кафявата мечка
17/10/2017


Експерти по биоразнообразие от РИОСВ– Хасково от 16 до 18 октомври участват в тазгодишния мониторинг на кафявата мечка на територията на Родопа планина.  Наблюдението обхваща също Рила, Пирин, Средна Стара планина, Витоша. В него участват служители от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), Министерството на околната среда и водите, Държавните горски стопанства, Държавните ловни стопанства и Регионалните инспекции по околната среда и водите. Хасковските експерти са включени в маршрути в района на ДГС- Златоград и ДЛС- Извора.

Мониторингът се провежда съгласно методиката към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, чийто координатор е ИАОС и е част от прилагането на Плана за действие на кафявата мечка. По време на наблюдението ще бъде приложен маршрутният метод, който съчетава комплекс от техники– визуални наблюдения в природата и регистрация на следи от жизнената дейност на вида. Обобщените данни от преброяването на кафявата мечка ще уточнят числеността и динамиката на популацията на вида в региона и страната.

 

ДЛС- Извора. Снимка: Вл. Трифонов