РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

115 проверки извърши РИОСВ-Хасково през септември
05/10/2017


Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково извършиха през септември 115 проверки на 114 обекта.  Дадени са 58 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 4 акта, наложена е една санкция и са издадени 4 наказателни постановления на стойност 4 100 лв. Събрани са 26 343 лв.  от санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди.

Издадени са две наказателни постановления по 1000 лв. на Пивоварен завод в Хасково и на Млекопреработвателно предприятие в с.Вълкович, общ.Джебел за изпускане на отпадъчни води над допустимите норми.  За неизпълнение на предписание  с 2000 лв.  е глобена Инсталация за преработка на соапщок в мастни киселини в Кърджали. Физическо лице от Свиленград е глобено със 100 лв. за оран в защитена местност "Лозенски път".

Акцент в контролната дейност на инспекцията през месеца са проверките за пуснати на пазара полимерни торбички, които продължават и през октомври. На „Зеления“ телефон през септември са постъпили 7 сигнала.