РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Деца и експерти заедно за опазване на природата в Източни Родопи
18/09/2017

 

Деца от екоклуба при Народно читалище „Н.Й.Вапцаров-1964”- Хасково, работещи по проект „РОДОПИ”– програма „Мтел еко грант– природа с Бъдеще”, насочен към образователни дейности по запазване на защитените територии в Източни Родопи, посетиха РИОСВ- Хасково, където се запознаха със задачите и  функциите на инспекцията, разбраха към кого да подадат сигнал за забелязани нередности в природата и разгледаха Червената книга на България.

С помощта на Община Ивайловград и експерти от РИОСВ– Хасково, младите еколози извършиха почистване от храстовидна растителност на местообитанията на пеперудоцветен салеп, включен в Червената книга на България, защитените двурога и паяковидна пчелица и пирамидален анакамптис в местността „Дупката” край Ивайловград. Почистването продължи и на територията на защитена местност „Ликана”, където на малка площ се срещат над 13 вида орхидеи, включително орхидеята Дремников главопрашник, растяща само тук за България. Специалистите определят обрастването с храсти като сериозен проблем за растежа и развитието на ценните орхидеи.

Голям интерес предизвика информацията за четирите вида прилепи от Световния червен списък, установени в пещера Дупката– голям, малък и южен подковонос и пещерен дългокрил, които в миналото са образували голяма колония, но вследствие от замърсяване и обезпокояване от страна на хората сега се срещат само единични екземпляри.

В рамките на проекта децата посетиха и природозащитен център „Източни Родопи”, наблюдаваха птици от световно застрашения вид египетски лешояд в естествената им среда и под ръководство на експерти от РИОСВ- Хасково извършиха опресняване маркировката на границите на природна забележителност „Гнездово находище на дневни грабливи птици” Кован Кая

Голям интерес предизвика демонстрацията по откриване на отровни примамки в природата от единственото обучено куче в България- овчарката Барс, с водач Николай Терзиев, която се проведе в лесопрак Кенана край Хасково.