РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Деца и експерти заедно за опазване на природата в Източни Родопи
18/09/2017

 

Деца от екоклуба при Народно читалище „Н.Й.Вапцаров-1964”- Хасково, работещи по проект „РОДОПИ”– програма „Мтел еко грант– природа с Бъдеще”, насочен към образователни дейности по запазване на защитените територии в Източни Родопи, посетиха РИОСВ- Хасково, където се запознаха със задачите и  функциите на инспекцията, разбраха към кого да подадат сигнал за забелязани нередности в природата и разгледаха Червената книга на България.

С помощта на Община Ивайловград и експерти от РИОСВ– Хасково, младите еколози извършиха почистване от храстовидна растителност на местообитанията на пеперудоцветен салеп, включен в Червената книга на България, защитените двурога и паяковидна пчелица и пирамидален анакамптис в местността „Дупката” край Ивайловград. Почистването продължи и на територията на защитена местност „Ликана”, където на малка площ се срещат над 13 вида орхидеи, включително орхидеята Дремников главопрашник, растяща само тук за България. Специалистите определят обрастването с храсти като сериозен проблем за растежа и развитието на ценните орхидеи.

Голям интерес предизвика информацията за четирите вида прилепи от Световния червен списък, установени в пещера Дупката– голям, малък и южен подковонос и пещерен дългокрил, които в миналото са образували голяма колония, но вследствие от замърсяване и обезпокояване от страна на хората сега се срещат само единични екземпляри.

В рамките на проекта децата посетиха и природозащитен център „Източни Родопи”, наблюдаваха птици от световно застрашения вид египетски лешояд в естествената им среда и под ръководство на експерти от РИОСВ- Хасково извършиха опресняване маркировката на границите на природна забележителност „Гнездово находище на дневни грабливи птици” Кован Кая

Голям интерес предизвика демонстрацията по откриване на отровни примамки в природата от единственото обучено куче в България- овчарката Барс, с водач Николай Терзиев, която се проведе в лесопрак Кенана край Хасково.