РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Над 73 000 лева от такси за опаковки са постъпили в ПУДООС след засилен контрол на РИОСВ - Хасково
03/11/2006

     Над 73 000 лева са постъпили в Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС)  от неплатени такси за опаковки на фирми, работещи в областите Хасково и Кърджали за последната година.

     110 са проверените за периода обекти от експерти на регионалната екоинспекция, които според новите им задължения по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), като вносители или производители на опаковани стоки следва да заплащат продуктова такса за пусканото количество опаковки на пазара.

     Събраната сума е от 63 фирми, дружества и предприятия в региона, които не са заплащали към момента дължимата от тях такса опаковки. Средствата, постъпващи в ПУДООС с решение на Министерството на околната среда и водите се отпускат за реализацията на проекти  и обекти в областта на опазването на околната среда.

      Останалите 47 фирми проверени от регионалната екоинспекция изпълняват своите задължения по ЗУО като заплащат продуктова такса като членове на една от лицензираните организации за оползотворяване на отпадъците у нас, към предприятието за дейности по опазването на околната среда или не дължат такава, защото не генерират отпадъци от опаковки пускани на вътрешния пазар.