РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ стартира проверки за пуснати на пазара полимерни торбички
12/09/2017


Експерти от РИОСВ- Хасково  започнаха проверки на търговските обекти и на задължените лица, пускащи на пазара полимерни торбички. Проверени са 15 търговски обекта в региона.  Дадени  са 25 предписания  за предоставяне на необходимите документи за произход на торбичките и за платена продуктова такса, които са изпълнени. Проверките са по разпореждане на МОСВ и ще продължат до края на годината. Целта е да се провери спазването на изискванията на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса.

По време на проверките ще се следи дали търговците предоставят на крайните клиенти срещу заплащане пуснатите на пазара пластмасови торбички за пазаруване с дебелина на стената до 50 микрона. Безплатното им предлагане на мястото на продажба на стоките или продуктите, с изключение на много тънките с дебелина на стената под 15 микрона, без дръжки, които се използват за първична опаковка на храни е нарушение, съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от Наредбата. Търговецът няма право да включи стойността на торбичката  в цената на продукта.

Проверяващите ще следят още за платена продуктова такса на предлаганите на пазара тънки пластмасови торбички за които се дължи такава. Това са торбичките с дебелина под 25 микрона и с размери по-малки от 390 мм/490 мм. в разгънат вид, които нямат обозначен на български език произход и надпис "Торбичка за многократно използване" или "Торбичката е биоразградима". Не се дължи продуктова такса за много тънките полиетиленови торбички с дебелина на стената под 15 микрона, без дръжки, които се използват за първична опаковка на храни. Използването им за допълнително опаковане или пренасяне на предварително опаковани стоки е нарушение на Наредбата. При констатиране на торбички за които се дължи продуктова такса ще се изискват всички документи, доказващи произхода им, документи за закупуването им или платежно нареждане за заплатена продуктова такса към ПУДООС.

ЕТ или юридическо лице, което предлага без заплащане на крайните потребители пластмасови торбички за пазаруване с дебелина под 50 микрона или  такива, за които не е заплатена продуктова такса се наказва с имуществена санкция в размер от 3 000 до 10 000 лв. съгл. чл.143, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците.

Заплащането на продуктовата такса от производителите и вносителите на тънки пластмасови торбички за които се дължи такава и забраната за безплатно предоставяне на торбички в търговската мрежа представляват икономически механизъм, целящ единствено да ограничи употребата им и замърсяването на околната среда .