РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково провери 135 обекта през август
07/09/2017


Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково извършиха през август 136 проверки на 135 обекта. Дадени са 62 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 3 акта, наложена е една санкция и са издадени 6 наказателни постановления на стойност 23 300 лв. Събраните суми от санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди, са на обща стойност 7 181 лв.

Издадени са наказателни постановления на два цеха за производство на негасена вар в Харманли по 10 000 лв. затова, че не са представили документи за извършена регистрация на гасена вар, съгласно изискванията на Регламент REACH. С 1000 лв. е глобено Млекопреработвателно предприятие в Меричлери за изпускане на отпадъчни води в р.Меричлерска над допустимите норми. За  заустване на отпадъчни води в яз."Студен кладенец" без издадено разрешително е глобена с 2000 лв. Пресевна инсталация в с. Глухар, общ. Кърджали.  Глобени са и две физически лица, билкозаготвител от Хасково за непредоставена обобщена справка за изкупени, реализирани и налични количества билки през миналата година със 100 лв. и жител от с.Елена, общ. Хасково за отглеждане на крави, без дейността да е съгласувана с РИОСВ-Хасково с 200 лв. Наложена е еднократна санкция за 1967 лв. на Пивоварен завод в гр.Хасково, за изпускане на отпадъчни води в Терс дере над допустимите норми. През отчетния период са съставени и три акта, два от които за нарушения по Закона за водите и един по Закона за биологичното разнообразие.

С  Принудителна административна мярка (ПАМ)  е  спряна  дейността  на Инсталация за преработка на соапщок (отпаден продукт, получен при процеса на неутрализацията на растителните масла) в  Кърджали по Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с което е преустановено изпускането на замърсени отпадъчни води и излъчването на неприятни миризми от дерето в кв.„Веселчане“ в града. Преустановена е дейността по незаконно събиране и съхранение на излезли от употреба МПС от площадка в Свиленград. През август по разпореждане на МОСВ стартираха масови проверки за спазване изискванията на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, относно пуснатите на пазара полимерни торбички. Проверени са 15 търговски обекта на които са дадени 25 предписания за предоставяне на необходимите документи за произход на торбичките и за платена продуктова такса, които са изпълнени.
 
На "Зеления" телефон са постъпили 14 сигнала, половината от които са за бедстващи защитени видове птици- 6 щъркела и един сокол са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Ст.Загора.