РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Предстои обявяването на първото вековно дърво в Хасково
07/09/2017

 

РИОСВ- Хасково стартира процедура по обявяването на първото и единствено в Хасково вековно дърво. То е от вида полски бряст и се намира в двора на СУ „Св. П. Хилендарски“ в областния град. Предложението за обявяване му е направено от Община Хасково по инициатива на група граждани.

След извършена проверка на място от експерти по биоразнообразие от РИОСВ - Хасково е констатирано, че дървото е в добро състояние. То е с обиколна на стъблото 3,50 м., височина 14 м. и приблизителна възраст 200 години. Предвид тези характеристики е направено предложение до МОСВ за обявяване на дървото за вековно. Това става с издаването на заповед от министъра на околната среда и водите и публикуването й в „Държавен вестник“.

След обявяването на вековното дърво за защитено и забележително, собственикът на имота - Община Хасково, трябва да го обозначи с информационно-указателна табела и ограда. Общината има задължение и да полага грижи за опазването на дървото от унищожаване или увреждане според чл. 111 от Закона за биологичното разнообразие. Забранени са всички дейности, които биха довели до унищожаване и увреждане дърветата, обявени за защитени.

Ръководството на училището също изразява в специално писмо своята подкрепа за поетата инициатива и готовност за полагане на грижи за опазването на двувековния бряст в своя училищен двор.

На територията, контролирана от РИОСВ- Хасково вековните дървета са 140.