РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 07.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (2)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ-Хасково извърши 120 проверки през юли
Спасени са 10 бедстващи птици от защитени видове
03/08/2017


Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково извършиха през юли 120 проверки на 119 обекта. Дадени са 16 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 5 акта, наложени са 2 санкции и са издадени 2 наказателни постановления на стойност 1900 лв. Събраните суми от санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди, са на обща стойност 7502 лв.
 
Издадено е наказателно постановление за 1400 лв. за нерегламентирано събиране на отпадъци на незаконна площадка в с. Стремци, общ. Кърджали. За 500 лв. е издадено наказателно постановление на Инсталация за преработка на соапщок (отпаден продукт, получен при процеса на неутрализацията на растителните масла) в гр. Кърджали, затова че осъществява дейността си без приети по установения ред пречиствателни съоръжения.

Съставени са актове на два цеха за производство на гасена вар в гр. Харманли, за това че не са представили документ за извършена регистрация съгласно изискванията на Регламент REACH. Актове са съставени и на две физически лица за отглеждане на 200 крави без съгласуване на дейността с РИОСВ- Хасково и за разораване на площ в защитена местност „Лозенски път“. Съставен е акт и са наложени две еднократни санкции на Пивоварен завод в Хасково за изпускане на отпадъчни води в Терс дере над допустимите норми.

В изпълнение на дадени предписания са закрити 5 нерегламентирани сметища- в гр. Джебел и в селата Овчево, общ. Джебел,  Бисер, общ. Харманли, Татарево, общ. Минерални бани и  Жълти бряг, общ. Стамболово.

На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 15 сигнала, 10 от които за защитени видове птици в безпомощно състояние– мишелов, чухал и 8 паднали от гнездата си млади щъркели. След бързата реакция на експертите по биоразнообразие на всички птици е оказана помощ, след което са пуснати в естествената им среда или са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.