РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 03.03.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Европейска седмица на мобилността (16-22 септември 2017г.)
Регистрацията за участие в Европейската седмица на мобилността за 2017г. е отворена!
01/09/2017

 

Европейска седмица на мобилността (ЕСМ) 16-22 септември 2017г. ще бъде на тема „Чиста, споделена и интелигентна мобилност“ под мотото „Заедно стигаме по-далеч“. Всяка година Европейска седмица на мобилността се фокусира върху определена тема, свързана с устойчивата мобилност. От местните власти се изисква да организират дейности за своите граждани на базата на тази тема. Постоянните мерки, инициирани през годината, също е добре да подкрепят темата.

Споделеното ползване на автомобили е най-разпространената форма на споделена мобилност. Чрез използването на общи средства за придвижване можем да намалим разходите си и въглеродния отпечатък. Най-доброто от всичко е, че можем да срещнем нови хора и да направим пътуването по-разнообразно. Интелигентните технологии, като мобилни приложения и онлайн платформи, спомагат за повишаване на ефикасността на мобилността, спестяване на пари и подпомагане на околната среда. Новите приложения направиха по-лесно от всякога да управляваме заедно мобилността си.

За участие в инициативата е необходимо да се направи регистрация до 16.09.2017г. на официалния сайт на кампанията http://www.mobilityweek.eu/ Регистрацията е възможна на български език чрез българския сайт на кампанията https://www.mobilityweekbg.com/, който препраща регистрационната форма и съдържа подробни указания и информация за кампанията.

Всеки град може да се включи в инициативата чрез организиране на дейности по всички три критерии или по един от следните:

1. Организиране на седмица с дейности, отчитащи тазгодишната тема „Чиста, споделена и интелигентна мобилност“: събития и игри на открито, велопоходи, беседи, лекции и др., насърчаващи обществения транспорт, колоезденето и ходенето.
2. Изпълнение на поне една нова постоянна мярка за осигуряване на разумното придвижване и споделяне на пространството в града: по-широки тротоари, нови ленти за велосипеди и автобуси, нова схема за намаляване на трафика и др. Постоянните мерки мотивират хората да сменят личния си автомобил с екосъобразни начини на придвижване. Тези мерки не е нужно да са скъпи, целта е да се покажем ангажимента на града за устойчива градска мобилност.
3. Организиране на Ден без автомобили (по възможност на 22 септември): необходимо е да се затворят едно или няколко пространства, запазени за пешеходци, велосипедисти и обществен транспорт за един ден.

Само официалните местни власти могат да регистрират града за ЕСМ! Повече информация за трите критерия, включително предложения за тяхното прилагане, може да бъде намерена в Наръчника за 2017г.

След провеждане на ЕСМ, градовете организирали дейности по трите критерия се считат за "Златни участници" и ще могат да кандидатстват за Наградата на ЕСМ. От 22 септември до края на октомври "златните" участници, следва да изпратят подписана Харта и да подадат заявление (формуляр) за участие в церемонията по награждаването. Информация за формата на заявлението ще бъде публикувана на следния е-адрес: http://www.mobilityweek.eu/emw-award Десетте града финалисти ще бъдат определени от избрано от Европейската комисия жури.

Как да се включите и регистрирате за участие в ЕСМ (до 16.09)?
Информация за общини, училища, НПО, фирми, вижте Тук!
Регистрация на общини: Тук.
Регистрация на училища, НПО, фирми и др: Тук.

Полезни връзки, информация и материали за ЕСМ:

Официален сайт на кампанията
Сайт на ЕСМ-2017г. на български език
Дейности
Клип
Флаер
Банер
Харта
Тематични указания
Наръчник за местните власти
ФБ страница на ЕСМ 2017г.
Фейсбук страница „Европейска седмица на мобилността в Хасково и региона"

Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) се провежда ежегодно в периода 16-22 септември с цел насърчаване на европейските общини да въведат и подпомогнат устойчивия транспорт, като по този начин осигурят на своите граждани по-чиста околна среда и по-здравословен начин на живот. Инициативата стартира през 2000г. под надслов „Ден без автомобили“, като общоевропейска инициатива. Нейната популярност расте с всяка изминала година и е с все по-широка обществена подкрепа. Целта на кампанията е хората по-често да заменят автомобилите с ходене пеша или с велосипеди, популяризиране на идеята за  споделено пътуване, изграждане на велоалеи и устойчиви инициативи в посока по-чиста околна среда. България ежегодно се включва в провежданата от Европейската комисия кампания „Европейска седмица на мобилността”, като координатор на национално ниво е МОСВ.

РИОСВ- Хасково кани всички общини, училища, НПО, фирми и граждани да вземат участие в Европейската седмица на мобилността (16-22.09) и Деня без автомобили (22.09)!

Своите инициативи, споделете на е-поща: [email protected], като изпратите информация за планираните от вас събития до 07.09, а текст и снимки от реализираните събития- до 22.09. Най- интересните инициативи ще бъдат споделени във Фейсбук страницата за информационно- образователни дейности на РИОСВ- Хасково "Приятели на природата", а най- активните участници в кампанията ще получат грамоти.