РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 19.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

162 проверки извърши РИОСВ– Хасково през юни
06/07/2017


Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково извършиха през юни 162 проверки на 156 обекта. Дадени са 47 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 3 акта, наложени са 3 санкции и са издадени 5 наказателни постановления на стойност 7 400 лв.  Събраните суми от санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди са на обща стойност 3 717 лв.

Кметовете на община Кирково и на селата Глухар и Звезделина в общ. Кърджали са глобени с по 2000 лв. за непочистени речни корита и прилежащите им земи. Издадено е наказателно постановление за 1000 лв. на Млекопреработвателно предприятие в Хасково за неизпълнено предписание за сключване на договор с ВиК.  Цех за обработка на естествени обвивки  в с.Книжовник за неосигуряване на достъп за извършване на проверка е глобен с 400 лв.

Съставен е акт на Млекопреработвателно предприятие в Меричлери за изпускане на отпадъчни води в река Меричлерска над допустимите норми. Съставени са актове на транспортна фирма от с.Стремци в общ.Кърджали за нерегламентирано третиране на отпадъци и на маслопреработвателно предпиятие в Кърджали за осъществяване на дейност  без приети по установения ред пречиствателни съоръжения. Издадени са две заповеди за спиране производството и пускането на пазара на гасена вар и варов разтвор в два цеха в гр. Харманли, поради неизвършена регистрация на химическо вещество, съгласно разпоредбите на Регламент REACH. На Пивоварен завод в Хасково и на Завод за каучукови и пластмасови изделия за автомобили в Кърджали са наложени санкции за изпускане на отпадъчни води над индивидуалните емисионни ограничения. 

Акцент на контролната дейността през юни са проверки на всички бетонови центрове на територията на РИОСВ- Хасково по отношение на приети и преработени отпадъци от стъклени опаковки. Също проверки на издадените от общински администрации и държавни горски стопанства позволителни за събиране на билки, във връзка с настъпването на сезона на билкосъбирането и участия на експерти в междуведомствени комисии за контрол на дейностите по поддържане проводимостта на речните легла. Преустановена е дейността и е почистена незаконна площадка за събиране и съхранение на излезли от употреба МПС в с.Рогач, общ.Крумовград.

На Зеления телефон през месеца са постъпили 20 сигнала, 12 от които за бедстващи защитени видове птици и за сухоземна костенурка. В резултат на бързата реакция на експертите  са изпратени за доотглеждане и лечение в Спасителния център за диви животни в Ст.Загора  19  птици. Костенурката  е предадена за лечение в Център за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки в с. Баня, общ. Несебър.