РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

162 проверки извърши РИОСВ– Хасково през юни
06/07/2017


Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково извършиха през юни 162 проверки на 156 обекта. Дадени са 47 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 3 акта, наложени са 3 санкции и са издадени 5 наказателни постановления на стойност 7 400 лв.  Събраните суми от санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди са на обща стойност 3 717 лв.

Кметовете на община Кирково и на селата Глухар и Звезделина в общ. Кърджали са глобени с по 2000 лв. за непочистени речни корита и прилежащите им земи. Издадено е наказателно постановление за 1000 лв. на Млекопреработвателно предприятие в Хасково за неизпълнено предписание за сключване на договор с ВиК.  Цех за обработка на естествени обвивки  в с.Книжовник за неосигуряване на достъп за извършване на проверка е глобен с 400 лв.

Съставен е акт на Млекопреработвателно предприятие в Меричлери за изпускане на отпадъчни води в река Меричлерска над допустимите норми. Съставени са актове на транспортна фирма от с.Стремци в общ.Кърджали за нерегламентирано третиране на отпадъци и на маслопреработвателно предпиятие в Кърджали за осъществяване на дейност  без приети по установения ред пречиствателни съоръжения. Издадени са две заповеди за спиране производството и пускането на пазара на гасена вар и варов разтвор в два цеха в гр. Харманли, поради неизвършена регистрация на химическо вещество, съгласно разпоредбите на Регламент REACH. На Пивоварен завод в Хасково и на Завод за каучукови и пластмасови изделия за автомобили в Кърджали са наложени санкции за изпускане на отпадъчни води над индивидуалните емисионни ограничения. 

Акцент на контролната дейността през юни са проверки на всички бетонови центрове на територията на РИОСВ- Хасково по отношение на приети и преработени отпадъци от стъклени опаковки. Също проверки на издадените от общински администрации и държавни горски стопанства позволителни за събиране на билки, във връзка с настъпването на сезона на билкосъбирането и участия на експерти в междуведомствени комисии за контрол на дейностите по поддържане проводимостта на речните легла. Преустановена е дейността и е почистена незаконна площадка за събиране и съхранение на излезли от употреба МПС в с.Рогач, общ.Крумовград.

На Зеления телефон през месеца са постъпили 20 сигнала, 12 от които за бедстващи защитени видове птици и за сухоземна костенурка. В резултат на бързата реакция на експертите  са изпратени за доотглеждане и лечение в Спасителния център за диви животни в Ст.Загора  19  птици. Костенурката  е предадена за лечение в Център за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки в с. Баня, общ. Несебър.