РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково подкрепи 8 проекта от региона за финансиране в конкурса “За чиста околна среда”
26/10/2006

       Регионалната екоинспекция подкрепи 8 проекта от региона за финансиране от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС).

       Проектопредложенията са изготвени в рамките на националната кампания “За чиста околна среда”. За реализиране на проекти с цел почистване, възстановяване и облагородяване на замърсени с отпадъци площи и инициативи за разделно събиране на отпадъците до вчера можеха да кандидатстват общини, училища, извънучилищни звена, читалища и неправителствени организации.

      3 училища кандидатстват за финансиране на проекти целящи въвеждането на разделно събиране на отпадъците. Това са Финансово – стопанската гимназия в Хасково, СОУ “Отец Паисий” в град Кърджали и гимназията в село Стамболово. Стойността на всеки един от тях е в рамките на 2 000 лева, като учениците от съответните училища ще се включат в реализирането на проектите с доброволен труд.

      Проекти за  по 5 000 лева са изготвили и 5 общини в региона. Община Харманли кандидатства за финансиране от ПУДООС,  с проект в който е предвидено почистване от битови отпадъци и озеленяване на площ между многопрофилна болница за активно лечение и стадион “Хеброс” в града. Община Стамболово е проектирала почистване и озеленяване на парка в село Стамболово.

За облагородяване на почистени от отпадъци площи кандидатстват и общините Ардино и Кърджали.

     Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на 31.10.2006г. на страницата в Интернет на Министерството на околната среда и водите: www.moew.government.bg