РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Над 900 деца ще бъдат обучени как да пазят природата в Източните Родопи
06/06/2017

 

Над 900 деца и възрастни ще се включат в проект „РОДОПИ– решителни, образовани, дръзко опазваме природното изобилие”, спечелен от Народно читалище „Н.Й.Вапцаров-1964”- Хасково по програмата „Мтел еко грант”.

Проектът е един от четирите, получили финансиране на тазгодишното издание на конкурса, организиран от Мобилтел. Насочен е към образователни дейности, свързани със запазването на защитените територии в Източните Родопи с използване на съвременни комуникационни технологии. Приоритетно внимание ще бъде отделено на световно застрашените видове египетски лешояд, двата вида сухоземни костенурки, срещащи се в България и редки видове орхидеи.

Основна цел на проекта е възпитание у децата и обществеността на отговорност за опазването на природата и оказване на помощ за разрешаване на екологични проблеми, свързани със  защитените територии в Източните Родопи и застрашените от изчезване видове, които се срещат в тях. Част от предвидените дейности за децата са обучение и практическо използване на мобилното приложение „SMART BIRDS”, демонстрация на откриване на отровни примамки от обучено куче и посещение на природозащитен център „Източни Родопи”.

Към читалището също така ще бъде създаден екоклуб от 15 деца с интерес към природните науки, които, с помощта на експерти еколози, ще участват в практически дейности по опазване на защитените територии. В рамките на проекта ще бъде изготвена презентация от участниците в екоклуба, която ще бъде представена пред 3 училища и 2 детски градини в община Хасково.

В проекта ще вземат участие РИОСВ– Хасково, СУ„Св.П.Хилендарски”, Регионална библиотека „Хр.Смирненски” и други организации в община Хасково. Проектът е на стойност 4620 лева и е с продължителност 6 месеца.  Той се организира с финансовата подкрепа на програмата „Мтел еко грант– природа с бъдеще“. Повече информация за програмата: Тук.   

РИОСВ- Хасково ще окаже съдействие при реализиране на заложените в проекта дейности, насочени към повишаване на екологичната култура на подрастващите.