РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 07.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (2)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

140 проверки направи през май РИОСВ– Хасково
06/06/2017


Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково извършиха през май 140 проверки на 138 обекта. Дадени са 48 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За отчетния период са съставени 7 акта, наложени са 2 санкции и са издадени 4 наказателни постановления на стойност 5800 лв. Събраните суми от санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди са на обща стойност 8695 лв.

Издадени са две наказателни постановления по 1400 лв. на физически лица за събиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали без регистрационни документи. За изпускане на отпадъчни води над допустимите норми е издадено наказателно постановление за 1000 лв. на винарска изба. За неизпълнение на предписание с 2000 лв. е глобен и цинков завод (в несъстоятелност). Съставени са актове на кметовете на община Кирково и на селата Глухар и Звезделина в община Кърджали за неизпълнения на дадени предписания за почистване на речни корита и прилежащите им територии. Акт за неизпълнение на дадено предписание е съставен и на млекопреработвателно предприятие. Още два акта са съставени за нарушения по Закона за водите и един за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Наложени са 2 санкции на пивоварен завод и на торов завод за изпускане на отпадъчни води над допустимите норми.

Основен акцент в контролната дейност през май бяха проверките по речните корита и прилежащите им територии и по общинската пътна мрежа, във връзка с издадените през февруари предписания за предприемане на мерки по изпълнение на задълженията за поддържане чистотата на общинските пътища. В изпълнение на предписания, през месеца бяха закрити 11 нерегламентирани сметища в региона. Обезщетени са двама собственици на стопански животни, за които е установено, че имат причинени от мечка щети в стадата. Преустановен е улова на диви птици в гробищния парк в Хасково. В подходящи местообитания са освободени 39 сухоземни костенурки, обект на бракониери. На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 15 сигнала.