РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

140 проверки направи през май РИОСВ– Хасково
06/06/2017


Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково извършиха през май 140 проверки на 138 обекта. Дадени са 48 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За отчетния период са съставени 7 акта, наложени са 2 санкции и са издадени 4 наказателни постановления на стойност 5800 лв. Събраните суми от санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди са на обща стойност 8695 лв.

Издадени са две наказателни постановления по 1400 лв. на физически лица за събиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали без регистрационни документи. За изпускане на отпадъчни води над допустимите норми е издадено наказателно постановление за 1000 лв. на винарска изба. За неизпълнение на предписание с 2000 лв. е глобен и цинков завод (в несъстоятелност). Съставени са актове на кметовете на община Кирково и на селата Глухар и Звезделина в община Кърджали за неизпълнения на дадени предписания за почистване на речни корита и прилежащите им територии. Акт за неизпълнение на дадено предписание е съставен и на млекопреработвателно предприятие. Още два акта са съставени за нарушения по Закона за водите и един за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Наложени са 2 санкции на пивоварен завод и на торов завод за изпускане на отпадъчни води над допустимите норми.

Основен акцент в контролната дейност през май бяха проверките по речните корита и прилежащите им територии и по общинската пътна мрежа, във връзка с издадените през февруари предписания за предприемане на мерки по изпълнение на задълженията за поддържане чистотата на общинските пътища. В изпълнение на предписания, през месеца бяха закрити 11 нерегламентирани сметища в региона. Обезщетени са двама собственици на стопански животни, за които е установено, че имат причинени от мечка щети в стадата. Преустановен е улова на диви птици в гробищния парк в Хасково. В подходящи местообитания са освободени 39 сухоземни костенурки, обект на бракониери. На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 15 сигнала.