РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ– Хасково провери сигнал за щета от мечка край село Пресека
19/05/2017


След сигнал в РИОСВ– Хасково за нападнати от мечка телета в района на местността Чобан тарлъ в землището на село Пресека, община Кирково е извършена проверка на място. На огледа са присъствали експерти от Регионалната екоинспекция, представители от ТП ДГС– Кирково, собствениците на кошарата и съседи. Следите потвърждават, че щетата е от кафява мечка, която е умъртвила 4 телета, а едно е наранено.

Това е втори за месеца подобен сигнал. Другият е отпреди седмица за нападнато и умъртвено от мечка теле в чернооченското село Мурга. Въз основа на направените от комисията констатации и чл. 79 ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), стопаните могат да бъдат обезщетени на пазарна цена– живо тегло.