РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково направи предписания на три казана за производство на ракия
25/10/2006

     На двата казана за производство на ракия, намиращи се в четвърти стопански двор в град Хасково регионалната екоинспекция предписа да включат при възможност отпадните си води в новоизграждащата се ВиК канализация по булевард “Западен”.

     Това стана на специално насрочена среща със собствениците на ракиените казани, състояла се в РИОСВ – Хасково в началото на месеца. Срока за изпълнение на предписаните от експертите мерки е края на април следващата година.

     При невъзможност за изпълнение собствениците на казаните за производство на ракия следва да подадат заявления за издаване на разрешителни за заустване на отпадни води, както и да изградят и пуснат в експлоатация подходящи пречиствателни съоръжения до края на годината.

     В срок до април 2007 година собственика на третия казан за ракия, намиращ се в местността “Каменец” град Хасково следва да проектира и изгради подходящи пречиствателни съоръжения за отпадни води преди заустването им в река Бял кладенец.  Той има издадено разрешително за заустване и трябва да следи за спазване на индивидуалните емисионни органичения посочени в него.

     Експерти от инспекцията по околната среда и водите ще следят за изпълнение на предписаните мерки в срок. При неизпълнение Закона за опазване на околната среда предвижда санкции в размер от 2 000 до 20 000 лева.

     През август за причинено замърсяване на околната среда, в следствие заустването на непречистени отпадни води във реките Хасковска и Бял кладенец РИОСВ – Хасково състави актове и наложи санкции в размер по 500 лева и за трите ракиени казана.