РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Темата на Световния ден на околната среда през 2017 г. е „Свързване на хората с природата“
01/06/2017


Темата на Световния ден на околната среда– 5 юни за 2017 г. е „Свързване на хората с природата“, информират от Главна дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия. Тя е свързана с възможността хората да се докоснат до природата, да я опознаят и да осъзнаят ползите от нея за живота им.

Защитените зони притежават невероятен потенциал за човешкото здраве и социалното приобщаване, който може да бъде използван за повишаване на знанията и познаването за биологичното разнообразие. Световният ден на околната среда е чудесна възможност за рекламиране на зоните от мрежата Натура 2000 и за запознаване на хората с техните предмети и цели. В мрежата „Натура 2000“ в България са включени 119 защитени зони за опазване на дивите птици и 233 защитени зони за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, разположени на над 34% от територията на страната. От тях 12 защитени зони за опазване на дивите птици и 11 защитени зони за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна се намират на територията контролирана от РИОСВ- Хасково.

По повод празника организаторите планират създаването на природен фотоалбум, посветен на защитените зони от екомрежата „Натура 2000“. Те приканват всички да се включат в неговото подреждане, като направят снимки на любимите си природни места и ги качат с кратко описание на сайт: http://www.worldenvironmentday.global/how-celebrate/picture-all-places-matter Снимките ще бъдат маркирани с логото на „Натура 2000“.

Всяка година на 5 юни се отбелязва Световния ден на околната среда, който е най-мащабното събитие, посветено на опазване на природата. От отбелязването му , за първи път през 1972 г. до сега, хората са организирали хиляди събития– от почистване на квартала и противодействие срещу престъпленията над дивата природа, до залесяване и възстановяване на съществуващи гори. Темата на Световния ден на околната среда тази година, насочва вниманието и призовава да излезем сред природата, да оценим нейната красота и ценност и да защитим нашата планета Земя.

РИОСВ- Хасково организира кампания „Моята грижа за природата“ и кани всички детски градини, училища, общини, екоклубове, малки и големи природолюбители от региона, да организират подходящи инициативи сред природата за отбелязване на Световния ден на околната среда- 5 юни (познавателни разходки сред природата, екоигри на открито, почистване и зацветяване на малки терени, засаждане на дръвчета, открити уроци, изработване на хранилки за птички, изложби, образователни празнични програми и други). Приемете предизвикателството: Природата е по-близо, отколкото си мислите. Време е да излезете и да се забавлявате!

Вашите идеи, опит и екоинициативи сред природата с цел опознаване и опазване, очакваме да споделите до 07.06. с текст и снимки на е-поща: [email protected] или в организираното събитие "Ден на околната среда в Хасково и региона" в нашата Фейсбук страница за информационно- образователни дейности "Приятели на природата". Най- активните участници с най- оригинални идеи и полезни екоинициативи ще получат грамоти.

Брошура с информация за Деня на околната среда, вижте: Тук.

Повече за защитените територии в региона: Тук.