РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Годишният доклад на РИОСВ- Хасково за състоянието на околната среда през 2016г. е публикуван в сайта на инспекцията
09/05/2017

 

През 2016г. са извършени 1318 проверки (809 планирани и 509 извънредни) на 658 обекта, това сочи годишнният доклад на РИОСВ- Хасково. Дадените предписания за отстраняване на констатирани нарушения са 664. За отчетния период са съставени  56 акта, издадени са  61 наказателни постановления на стойност 135 000 лв., наложени са 18 санкции и 1 принудителна административна мярка (ПАМ). Събраните през годината суми вкл. за предишни периоди са на стойност 14 243 лв. от санкции и 71 100 лв. от наказателни постановления.

Регионалният доклад на РИОСВ- Хасково за състоянието на околната среда през 2016г. е публикуван в сайта на инспекцията и е достъпен за всички заинтересовани: ТУК