РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково извърши през април 94 проверки
09/05/2017

 

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково извършиха през април 94 проверки на 89 обекта. Дадени са 44 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За отчетния период са съставени  три акта и е издадено едно наказателно постановление на стойност 1400 лв. Събраните суми от санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди са на стойност 3 274 лв.

Съставен е акт на винарска изба в Свиленград за изпускане на отпадъчни води в дере, които не отговарят на нормите от разрешителното за заустване. Акт е съставен и на цинков завод (в несъстоятелност) в Кърджали за неизпълнение на дадено предписание. Третият акт е на физическо лице, съставен за непредоставена обобщена  справка за изкупените, реализирани и налични количества билки през 2016г. в билкозаготвителен пункт в с. Константиново.

Наказателно постановление за 1 400 лв. е издадено на физическо лице от Свиленград, затова че извършва дейности по съхранение на отпадъци от черни и цветни метали без разрешително. Приложена е принудителна административна мярка (ПАМ) за спиране на производствената дейност на „Цех за обработка на естествени обвивки- черва“ в с.Книжовник, общ. Хасково, с което е преустановено изпускането на непречистени отпадъчни води и замърсяването на р.Коджа дере, както и силните неприятни миризми от канализацията и реката в района.  През април са закрити и две нерегламентирани сметища в с.Болярски извор, общ.Харманли.

Акцент на контролната дейност на РИОСВ-Хасково през месец април са проверките по речните корита и прилежащите им територии с цел контрол на дадените през февруари предписания за предприемане на мерки за почистването им. За периода са извършени 16 проверки. Ще бъдат съставени 4 акта на кметовете на Община Кирково и на селата Глухар и Звезделина в общ. Кърджали, както и на производствено предприятие на територията на община Кирково. По време на проверките са констатирани и 10 нерегламентирани сметища в населени места извън речните корита, за които са дадени предписания. На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 7 сигнала.