РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково извърши през април 94 проверки
09/05/2017

 

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково извършиха през април 94 проверки на 89 обекта. Дадени са 44 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За отчетния период са съставени  три акта и е издадено едно наказателно постановление на стойност 1400 лв. Събраните суми от санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди са на стойност 3 274 лв.

Съставен е акт на винарска изба в Свиленград за изпускане на отпадъчни води в дере, които не отговарят на нормите от разрешителното за заустване. Акт е съставен и на цинков завод (в несъстоятелност) в Кърджали за неизпълнение на дадено предписание. Третият акт е на физическо лице, съставен за непредоставена обобщена  справка за изкупените, реализирани и налични количества билки през 2016г. в билкозаготвителен пункт в с. Константиново.

Наказателно постановление за 1 400 лв. е издадено на физическо лице от Свиленград, затова че извършва дейности по съхранение на отпадъци от черни и цветни метали без разрешително. Приложена е принудителна административна мярка (ПАМ) за спиране на производствената дейност на „Цех за обработка на естествени обвивки- черва“ в с.Книжовник, общ. Хасково, с което е преустановено изпускането на непречистени отпадъчни води и замърсяването на р.Коджа дере, както и силните неприятни миризми от канализацията и реката в района.  През април са закрити и две нерегламентирани сметища в с.Болярски извор, общ.Харманли.

Акцент на контролната дейност на РИОСВ-Хасково през месец април са проверките по речните корита и прилежащите им територии с цел контрол на дадените през февруари предписания за предприемане на мерки за почистването им. За периода са извършени 16 проверки. Ще бъдат съставени 4 акта на кметовете на Община Кирково и на селата Глухар и Звезделина в общ. Кърджали, както и на производствено предприятие на територията на община Кирково. По време на проверките са констатирани и 10 нерегламентирани сметища в населени места извън речните корита, за които са дадени предписания. На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 7 сигнала.