РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково спира производствена дейност на цех за обработка на свински черва в Книжовник
27/04/2017


Заповед за спиране на производствената дейност на ,,Цех за обработка на естествени обвивки– черва“ в с.Книжовник на ,,Тимекс трейд” ООД, гр.Хасково, чрез принудително извеждане от експлоатация и пломбиране на входната врата на цеха, ще бъде приложена на 28 април 2017 г. от РИОСВ- Хасково. Заповедта на директора на Регионалната инспекция е съгласно Закона за опазване на околната среда и е във връзка с възникнала непосредствена опасност от замърсяване на околната среда и увреждане на човешкото здраве, както и за преустановяване на административни нарушения, свързани с опазване на околната среда. 

След постъпил в РИОСВ- Хасково сигнал за силна неприятна миризма и замърсяване на река  Коджа дере в с.Книжовник от производствен цех в селото,  е извършена проверка на участък от реката преди и след заустването на главния колектор на изградената частична канализация.  Проверен е и ,,Цех за обработка на естествени обвивки– черва” в с.Книжовник.  Установено е, че там  се обработват свински черва. По време на производствения процес  се формират силно замърсени отпадъчни води с характерен мирис на животински вътрешности, които се отвеждат до реката. Констатирано е, че към цеха няма изградено и въведено в експлоатация пречиствателно съоръжение.  Съвместно с Регионална лаборатория- Хасково е взета проба от изтичащите от цеха отпадъчни води. Резултатите от анализите доказват много високо замърсяване на водите.

Последва съставяне на акт за осъществяване на производствена дейност, без приети по установения ред и необходими пречиствателни съоръжения съгласно Закона за водите.  Дадено е предписание, изискващо да се подадат необходимите документи в БД ИБР– Пловдив за издаване на разрешително за заустване на отпадъчните води от цеха, като се предвиди подходящо и ефективно пречиствателно съоръжение, осигуряващо спазване на определените норми.

След последвали множество сигнали и подписка от жители на селото за непоносима миризма от канализацията в домовете на хората и замърсяване на реката от производствените отпадъчните води е предприета повторна проверка. Установено е, че обектът продължава да осъществява производствена дейност без необходимото пречиствателно съоръжение.  Проверяващите не са допуснати до цеха, за което на дружеството ще бъде съставен акт.  Взета е проба от изтичащите отпадъчни води от ревизионна шахта. Резултатите от анализите отново доказват високо замърсяване на водите.

С прилагането на  принудителната административна мярка и пломбирането на цеха ще бъде преустановено замърсяването на река Коджа дере след с.Книжовник и ще се намали рискът за здравето на хората.