РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ не контролират качеството на питейната вода
13/04/2017

 

Във връзка с публикации в печата и коментари относно завишените стойности на показателите уран и алфа активност в питейната вода в Хасково, Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)– Хасково подчертава, че контролът, мониторингът и качеството на питейните води не са от компетентността на РИОСВ.

В изпълнение на задълженията и правомощията, регламентирани от Закона за водите, РИОСВ– Хасково контролира обектите, формиращи отпадъчни води и провежда мониторинга на отпадъчните води.

Законът възлага на Регионалните здравни инспекции (РЗИ) да провеждат мониторинг и контрол на качеството на водите, използвани за питейно-битови цели и да информират потребителите в случаите на установени отклонения в качеството на водите.

Според разпоредбите на Закона за водите, Басейновите дирекции планират и участват в провеждането на мониторинга на повърхностните и подземните води, обобщават и анализират данните и извършват оценката на състоянието на водните тела.

Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в Хасково е разположена в сградата, в която е и РИОСВ– Хасково, но е в структурата на ИАОС- София. Резултатите от извършените от Регионална лаборатория– Хасково анализи на водни проби от проведен мониторинг по заявки на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“– Пловдив не постъпват в РИОСВ– Хасково.