РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експертите от РИОСВ – Хасково извършиха 119 проверки през март
06/04/2017

 

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково извършиха през месец март 119 проверки на 117 обекта. Дадени са 68 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За отчетния период са съставени 5 акта и са издадени 2 наказателни постановления на обща стойност 1500 лв. Събраните суми от санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди, са на стойност 2097 лв.

Съставени са 5 акта на „ВиК“– Хасково  и на „ВиК“– Кърджали за изпускане на отпадъчни води, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за заустване. Издадени са две наказателни постановления по Закона за водите на цех за обработка на естествени обвивки в с. Книжовник за 500 лв. и на торовия завод  в Димитровград за 1000 лв.

Акценти в контролната дейност на РИОСВ– Хасково през месец март бяха проверките за спазване на изискванията за етикетиране и съответствие с нормите за допустимо съдържание на летливи органични съединения в предлаганите бои, лакове и авторепаратурни продукти. Извършен е контрол по условията на издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води и спазването на индивидуалните емисионни ограничения. Обект на проверки бяха още лица, притежаващи разрешение за третиране на излезли от употреба моторни превозни средства. По празниците бе засилен контролът и върху продажбата на защитени видове растения в цветарските магазини. 

На „Зеления телефон“ през месеца са постъпили 3 сигнала.