РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково издаде през първите два месеца на годината наказателни постановления за над 33 000 лв.
06/03/2017


Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково направиха 129 проверки на 127 обекта от началото на година. Дадени са 166 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За отчетния период са съставени 12 акта, наложени са 6 санкции и са издадени 14 наказателни постановления на обща стойност 33 100 лв. Събраните суми от санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди, са на стойност 27 176 лв.

Издадени са 3 наказателни постановления общо за 21 000 лв. по Закона за управление на отпадъците на торов завод в Димитровград. Постановление за 2000 лв. е връчено на кмета на община Кърджали за неизпълнение на предписание, изискващо преустановяване горенето на отпадъци на временната площадка за битови отпадъци в с. Вишеград. Наложена е имуществена санкция на незаконна автоморга в Кърджали в размер на 5000 лв. за неизпълнение на предписание, според което дружеството е трябвало да предаде наличните на площадката отпадъци от излезли от употреба МПС на лице, притежаващо документ за тази дейност.

Млекопреработвателно предприятие в Меричлери е глобено с 1000 лв. за изпускане на отпадъчни води в р. Меричлерска. Община Момчилград е санкционирана с 500 лв. за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на ПСОВ в с. Прогрес. За неподдържане на пречиствателно съоръжение е издадено наказателно постановление в размер на 500 лв. и на винарска изба в Харманли. По Закона за водите са глобени с общо 1500 лв. и два ракиени казана в Хасково и в с. Върбица. Глобени са 3 физически лица по Закона за лечебните растения на обща стойност 600 лв., затова че като билкозаготвители не са предоставили обобщена справка за 2016 г. в РИОСВ – Хасково за изкупени реализирани и налични количества билки от организираните от тях билкозаготвителни пунктове. Издадено е едно наказателно постановление за 1000 лв. и по Закона за биологичното разнообразие.

Акцент в контролната дейност на инспекцията са проверки на лица, притежаващи разрешителни и регистрационни документи за третиране на отпадъци и на лица, образуващи от дейността си производствени и опасни отпадъци. За разрешителни, издадени за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и спазването на определените с разрешителните индивидуални емисионни ограничения, също се следи строго. Извършен е контрол по изпълнение на изискванията за използваното от операторите оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества. По празниците бе засилен контролът и върху продажбата на защитени видове растения в цветарските магазини. От началото на годината на „Зеления телефон" са постъпили 9 сигнала.