РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Актуално относно прилагане разпоредбите на Регламент REACH
31/01/2017

На 1 юни 2017 г. изтича преходният период, предвиден в член 61, параграф 4, втора алинея на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP). След тази дата всички опасни смеси, пуснати на пазара, следва да бъдат класифицирани, етикетирани и опаковани съгласно изискванията на Регламент CLP.

REACH 2018

Актуално

Пътна карта за регистрация през 2018г.

Пиктограми- какво означават?