РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 22.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Актуално относно прилагане разпоредбите на Регламент REACH
31/01/2017

На 1 юни 2017 г. изтича преходният период, предвиден в член 61, параграф 4, втора алинея на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP). След тази дата всички опасни смеси, пуснати на пазара, следва да бъдат класифицирани, етикетирани и опаковани съгласно изискванията на Регламент CLP.

REACH 2018

Актуално

Пътна карта за регистрация през 2018г.

Пиктограми- какво означават?