РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Световен ден на влажните зони- 2 февруари
01/02/2017

 

Водещата тема на Световния ден на влажните зони през 2017 г. е „Влажните зони за намаляване на риска от природни бедствия“, определена от Постоянният комитет на конвенцията. Изборът подчертава ролята на влажните зони за намаляване на неблагоприятните последствия от наводнения, засушаване, циклони и значението на влажните зони при защита от такива природни бедствия. Влажните зони задържат водните количества при паднали обилни валежи и намаляват риска от наводнения. При периоди на засушаване те служат като естествени резервоари на водата, с което забавят засушаването и компенсират недостига на вода.

Честотата на природните бедствия се увеличава и по-голямата част от тях са свързани с водите. Поради климатичните промени се очаква дори засилване на тази негативна тенденция в бъдеще. В същото време голяма част от обществото не е достатъчно запозната с ролята на влажните зони и това доколко те ни предпазват. Често на влажните зони се гледа като на запустели терени, които трябва да бъдат усвоявани за различни други ползвания. По преценка на учените най-малко 64% от влажните зони в световен мащаб са изчезнали от 1990 г. досега.

Основните послания на Световният ден на влажните зони са:
- Влажните зони са естествена защита срещу бедствията и ни помагат да се справим с екстремните природни явления
- Правилно управляваните влажни зони осигуряват на местните общности защита и възможност за бързо възстановяване при природни бедствия
- Необходимо са действия за подпомагане опазването и насърчаване устойчивото ползване на влажните зони

Постерът за Световният ден на влажните зони  2017  е публикуван Тук.
Формата за оцветяване от деца във връзка с отбелязването на Световният ден на влажните зони, може да бъде изтеглена от Тук.

И през тази година при отбелязването на Световният ден на влажните зони се организира фотоконкурс за младежи на възраст от 18 до 25 години. Участниците в конкурса трябва да направят в периода 2 февруари– 2 март снимка на влажна зона, която е от полза при справяне с екстремни природни явления и да качат снимката на сайта на Рамсарската конвенция за Световния ден на влажните зони. Наградата на конкурса е  самолетен билет до избрана влажна зона в света. Повече информация за фотоконкурса ще намерите Тук.

Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. На тази дата през 1971 г. в иранския град Рамсар, разположен на брега на Каспийско море, е приета международната Конвенция за влажните зони, известна и като Рамсарска конвенция.

Влажните зони са територии, в които водата покрива почвата или присъства в повърхностния й слой, целогодишно или сезонно. Това са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Съгласно конвенцията, влажните зони са: „блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не надхвърля шест метра. Основните ползи за човека, осигурявани от нормалното функциониране на влажните зони, са: водоползване, риболов, земеделие, дърводобив, енергиен източник, дивеч, транспорт, други продукти, включително лечебни растения, отдих и туризъм. 

В България Рамсарската конвенция влиза в сила на 24. 01. 1976г. В списъка на конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, които заемат едва 0,1% от територията на страната. Това са “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”. Световният ден на влажните зони традиционно се отбелязва в страната с информационни и образователни кампании с активното участие на ученици, училища, детски градини и университети, които представят открити уроци, изложби, презентации, брошури и листовки и други инициативи.

РИОСВ- Хасково кани детските и учебни заведения на територията на областите Хасково и Кърджали,  да се включат със свои и съвместни образователни инициативи по повод отбелязването на Световния ден на влажните зони.

Своите инициативи в кратък текст със снимки, очакваме да споделите с нас до 03.02.2017г. на е-адрес: [email protected]

Снимки: Тук.