РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково започна проверки на фирми с оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили
20/10/2006

     От началото на месеца РИОСВ - Хасково започна проверки на фирми за наличието на оборудване, съдържащо устойчиви органични замърсители – полихлорирани бифенили (ПХБ).

      97 фирми на територията на областите Хасково и Кърджали имат предписание да се извърши инвентаризация на оборудване, което може да съдържа полихлорирани бифенили. Фирмите следва да установят вида и местонахождението, както и да извършат маркиране и почистване на оборудването, в което се съдържат такива синтетични масла.

     Крайният срок за подаване на тази информация в екоинспекцията бе 30 септември. 56 фирми са изпратили изисканите инвентаризационни документи.   Тези от тях, които се съмняват че използват или съхраняват ПХБ са изпратили проби за анализ в акредитирани лаборатории.

     До края на месец ноември експерти на регионалната екоинспекция ще извършат проверки, за да се установи съответствие между подадената информация за наличието  на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили и установеното на място.

     При констатирани случаи на неподадена информация за наличие на бифенили ще бъдат налагани санкции според Закона за опазване на околната среда.

     Съгласно Наредбата за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо ПХБ, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци оборудване, което съдържа полихлорирани бифенили трябва да се изведе от употреба до края на 2010г., а отпадъците от такива масла да се третират в съответствие с екологичното законодателство.

 

Съгласно промените в екологичното законодателство полихлорираните бифенили трябва да бъдат изведени от употреба, защото трудно се разграждат и имат свойството да се натрупват в организма на животните и хората. Първият етап от извеждането им от употреба е изготвянето на списъци с оборудване, което би могло да съдържа тези синтетични съединения и разработването на стратегия за предотвратяване на замърсяването на околната среда с тези вещества.