РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Изложбата „Пясъчните дюни и скалните местообитания– част от красивата природа на България“ ще гостува през февруари в Хасково и Кърджали
27/01/2017


Фотоизложба „Пясъчните дюни и скалните местообитания– част от красивата природа на България“ на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН гостува в Хасково от 1 до 13 февруари.  Съорганизатори на събитието са РИОСВ- Хасково и ОП „Младежки център“- Хасково. Изложбата ще бъде открита от проф. Светлана Банчева на 1 февруари от 14,00 ч. във фоайето на Младежкия център.  От 24 февруари до 6 март фотосите ще бъдат  изложени в Регионалния исторически музей в Кърджали.

Изложбата ще представи разнообразието от дюнни местообитания по Черноморското крайбрежие, както и скалите и сипеите в предпланинските и планинските територии на България извън екологичната мрежа Натура 2000, които чрез разнообразната си флора и фауна представляват важен елемент от биологичното разнообразие в страната. Като специфичен ландшафтен елемент, те имат и значителна естетическа стойност. За разлика от плажовете и крайбрежните територии по Черноморското крайбрежие, скалните местообитания не са обект на пряко ползване от хората, но имат естетическа стойност, разнообразявайки предпланинския и планинския ландшафт. Част от скалните комплекси са природни феномени.

Идеята на организаторите на изложбата е да насочат вниманието на обществеността към възможностите тези територии да се използват за туризъм, рекреация, опознаване на природни забележителности, както и да представят типичното за целевите екосистеми биологично разнообразие. 

Изложбата е подготвена от екип на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките (ИБЕИ-БАН) в рамките на проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България (SPA-EcoServices)” по програма BG03 “Биологично разнообразие и екосистеми“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Целта на проекта е да се подготви карта на разпространението на местообитанията, принадлежащи към този тип екосистема и чрез набор от индикатори да се направи оценка на състоянието и ползите.

Събитието във Фейсбук: Тук.
Снимки от изложбата: Тук.
Видео от откриването на изложбата: Тук.