РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 18.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково провери 66 обекта през декември
05/01/2017


Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково извършиха през декември 2016 г. 68 проверки на 66 обекта. Дадени са 19 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За отчетния период е съставен един акт, наложени са 3 санкции и е издадено едно наказателно постановление за 500 лв. Събраните суми от санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди са на обща стойност 1565 лв.

Съставен е акт на община Момчилград и е издадено наказателно постановление на ВиК ООД, Кърджали за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на Пречиствателните станции за отпадни води в селата Прогрес и Ново Соколино.

Акцент в контролната дейност на РИОСВ– Хасково бяха проверките на лица, притежаващи разрешителни и регистрационни документи за третиране на отпадъци. През декември бяха почистени две нерегламентирани сметища в землищата на Симеоновград и на с. Българин, община Харманли. Преустановена е дейността по събиране и съхраняване на излезли от употреба МПС от физическо лице в Ивайловград без разрешителен документ. Извършено е компенсаторно залесяване на площ от 65 дка с черна и бяла топола и елша в землището на Симеоновград след реконструкцията и електрификацията на ЖП линията Димитровград- Свиленград. Поставени са указателни табели на 6 защитени територии, а на ключови места в резерват ,,Вълчи дол“ –  фотокапани с цел засилване на контрола и своевременно установяване на нарушения.

На „Зеления“ телефон са постъпили 8 сигнала, 5 от които неоснователни.