РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково провери 66 обекта през декември
05/01/2017


Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково извършиха през декември 2016 г. 68 проверки на 66 обекта. Дадени са 19 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За отчетния период е съставен един акт, наложени са 3 санкции и е издадено едно наказателно постановление за 500 лв. Събраните суми от санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди са на обща стойност 1565 лв.

Съставен е акт на община Момчилград и е издадено наказателно постановление на ВиК ООД, Кърджали за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на Пречиствателните станции за отпадни води в селата Прогрес и Ново Соколино.

Акцент в контролната дейност на РИОСВ– Хасково бяха проверките на лица, притежаващи разрешителни и регистрационни документи за третиране на отпадъци. През декември бяха почистени две нерегламентирани сметища в землищата на Симеоновград и на с. Българин, община Харманли. Преустановена е дейността по събиране и съхраняване на излезли от употреба МПС от физическо лице в Ивайловград без разрешителен документ. Извършено е компенсаторно залесяване на площ от 65 дка с черна и бяла топола и елша в землището на Симеоновград след реконструкцията и електрификацията на ЖП линията Димитровград- Свиленград. Поставени са указателни табели на 6 защитени територии, а на ключови места в резерват ,,Вълчи дол“ –  фотокапани с цел засилване на контрола и своевременно установяване на нарушения.

На „Зеления“ телефон са постъпили 8 сигнала, 5 от които неоснователни.