РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково издаде наказателни постановления за над 20 000 лв. през ноември
05/12/2016


Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите- Хасково извършиха през ноември 97 проверки на 93 обекта. В рамките на контролa са дадени 46 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За отчетния период са съставени 4 акта, наложена е една санкция и са издадени 8 наказателни постановления на обща стойност  21 100 лв.. Събраните суми от санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди са на стойност 20 085 лв.

Издадено е наказателно постановление на завод в Димитровград за неизпълнение на условие от Комплексно разрешително на стойност 10 000 лв.  Наказателни постановления по 2000 лв. са издадени на две физически лица за нерегламентирано събиране и съхраняване на излезли от употреба МПС и за третиране на отпадъци без разрешение, както и на незаконна автоморга в Свиленград за неизпълнено предписание. Две наказателни постановления за 1000 и за 2000 лв. ще плати фабрика в Кърджали за неизпълнено предписание и за непредставяне на задължителните отчетни книги за образуваните производствени отпадъци. Винарска изба в Свиленград е глобена с 2000 лв. за нарушение по Закона за водите. Със сто лева е глобено и физическо лице по Закона за биологичното разнообразие.

Акцент от извършената месечна контролна дейност са проверките за изпълнение на условията на издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води и на лица, притежаващи разрешителни за третиране на отпадъци. На „зеления“ телефон на инспекцията са постъпили 5 сигнала.