РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 101 проверки през октомври
04/11/2016

 

     Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ)- Хасково извършиха през октомври 101 проверки на 97 обекта. В рамките на контролa са дадени 63 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За отчетния период са съставени 8 акта и са издадени 3 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции за 5 500 лв. Събраните суми от санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди са на стойност 7 041 лв.

    Издадени са наказателни постановления  на завод в Димитровград и на  винарска изба в с. Коларово по Закона за водите, както и на физическо лице от Ивайловград по Закона за управление на отпадъците. Съставени са актове на три винарски изби за нарушения по Закона за водите, на физическо лица за нерегламентирано събиране и съхраняване на излезли от употреба МПС и на фирма за нередности в документацията.

    Акцент в контролната дейност на РИОСВ- Хасково през месец октомври бяха проверките по условията на издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води и спазването на определените индивидуални емисионни ограничения. Участието на експерти в междуведомствени комисии за проверки на потенциално опасни водни обекти на териториите на общините от област Кърджали във връзка с настъпване на есенно-зимния сезон и увеличения риск от наводнения, бяха другата основна тема на контрола.

     През октомври са почистени четири нерегламентирани сметища, намиращи се в кв.Черноконево и участък от дере в с.Бодрово, общ. Димитровград, също в землище на гр. Кърджали по пътя за Ардино и част от речно корито в с.Спахиево, община Минерални бани. Ликвидирана е и незаконна площадка за третиране на излезли от употреба МПС в с.Книжовник, общ.Хасково.

     През месеца на Зеления телефон са постъпили 7 сигнала.