РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 133 проверки през септември
04/10/2016


     Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ)- Хасково извършиха през септември 133 проверки на 132 обекта. В рамките на контролa са дадени 53 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За отчетния период са съставени 3 акта и са издадени 12 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции за 16 600 лв. Събраните суми от санкции, включително за предишни периоди  са на стойност  300 лв.

     Наказателно постановление на стойност 5 000 лв. е издадено на Община Хасково по Закона за управление на отпадъците. За неизпълнение на предписание за почистване на нерегламентирано замърсяване е глобен с 2000 лв. кметът на с. Чорбаджийско, общ. Кирково. Наказателно постановление за 3000 лв. е издадено на незаконна площадка в Кърджали, извършваща дейности по третиране на излезли от употреба МПС. За  неточна отчетност с 2000 лв. е глобена и площадка за третиране на отпадъци в Димитровград . Едноличен търговец от Крумовград е глобен с 2000 лв., затова че не е извършил запълване, възстановяване и рекултивация с местна растителност на мястото на опитен добив от геолого- проучвателна площ след вземане на технологичната проба. За нарушение на забрани, разораване на пасища и сеч в защитени зони по Натура 2000 са издадени 6 наказателни постановления по Закона за биологичното разнообразие на обща стойност 1600 лв. Фирма за производство на почистващи препарати в Димитровград е санкционирана с 1000 лв. за неизпълнение на предписание.

     Акценти в контролната дейност на РИОСВ- Хасково през месец септември бяха проверките на предприятия за производство на вино във връзка с кампанията по прибиране на гроздето и контрол по спазване на режимите в защитени територии. Също участието на експерти от екоинспекцията в междуведомствени комисии за потенциално опасни водни обекти на територията на общините от област Хасково във връзка с настъпване на есенно- зимния сезон. На „Зеления телефон“ през месеца са постъпили 9 сигнала.