РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти на РИОСВ- Хасково провериха 112 обекта през август
02/09/2016

 

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ)- Хасково извършиха през август 113 проверки на 112 обекта. В рамките на осъществения контрол са дадени 76 предписания за отстраняване на установени нарушения. За отчетния период са съставени 6 акта, от които 2 са за неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 2 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции за 16 000 лв. Събраните суми от санкции са на обща стойност 3063 лв., а от наказателни постановления- 6100 лв.

Издадено е наказателно постановление на млекопреработвателно предприятие в Хасково за 1000 лв. по Закона за водите. Санкцията е за неизпълнение на дадените преписания за въвеждане на пречиствателното съоръжение в експлоатация и за сключване на договор с ,,ВиК“ за отвеждане и пречистване на формираните отпадъчни води в ГПСОВ- Хасково. Наказателно постановление за неизпълнение на условие от Комплексно разрешително на стойност 15 000 лв. е издадено на дружество в Кърджали. Издадена е и заповед за спиране обезвреждането на битови отпадъци в имот край Ивайловград, където е допуснато образуването на незаконно сметище и запалването му.

Основен акцент в контролната дейност на РИОСВ през август са проверките за наличие на нови нерегламентирани замърсявания на речните легла и прилежащите им територии, с цел последващи действия по изпълнение на Заповед на министъра на околната среда и водите. Като постигнати резултати РИОСВ- Хасково отчита закриването на нерегламентирано сметище в старата кариера в землището на с. Левка, общ. Свиленград,  почистването на пътя Кърджали- Ардино в териториалния обхват на екоинспекцията, прекратяване на горенето на големи участъци от спряната Клетка 1 на Регионалното депо в с. Гарваново край Хасково и на нерегламентираното сметище до Ивайловград, както и ликвидирането на склад за ПРЗ в с. Ефрем, общ. Маджарово.

На „Зеления телефон“ са постъпили 20 сигнала, 15 от които за бедстващи защитени видове птици- 12 бели щъркела, белоглав лешояд, сова и сокол, изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.