РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти на РИОСВ- Хасково провериха 112 обекта през август
02/09/2016

 

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ)- Хасково извършиха през август 113 проверки на 112 обекта. В рамките на осъществения контрол са дадени 76 предписания за отстраняване на установени нарушения. За отчетния период са съставени 6 акта, от които 2 са за неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 2 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции за 16 000 лв. Събраните суми от санкции са на обща стойност 3063 лв., а от наказателни постановления- 6100 лв.

Издадено е наказателно постановление на млекопреработвателно предприятие в Хасково за 1000 лв. по Закона за водите. Санкцията е за неизпълнение на дадените преписания за въвеждане на пречиствателното съоръжение в експлоатация и за сключване на договор с ,,ВиК“ за отвеждане и пречистване на формираните отпадъчни води в ГПСОВ- Хасково. Наказателно постановление за неизпълнение на условие от Комплексно разрешително на стойност 15 000 лв. е издадено на дружество в Кърджали. Издадена е и заповед за спиране обезвреждането на битови отпадъци в имот край Ивайловград, където е допуснато образуването на незаконно сметище и запалването му.

Основен акцент в контролната дейност на РИОСВ през август са проверките за наличие на нови нерегламентирани замърсявания на речните легла и прилежащите им територии, с цел последващи действия по изпълнение на Заповед на министъра на околната среда и водите. Като постигнати резултати РИОСВ- Хасково отчита закриването на нерегламентирано сметище в старата кариера в землището на с. Левка, общ. Свиленград,  почистването на пътя Кърджали- Ардино в териториалния обхват на екоинспекцията, прекратяване на горенето на големи участъци от спряната Клетка 1 на Регионалното депо в с. Гарваново край Хасково и на нерегламентираното сметище до Ивайловград, както и ликвидирането на склад за ПРЗ в с. Ефрем, общ. Маджарово.

На „Зеления телефон“ са постъпили 20 сигнала, 15 от които за бедстващи защитени видове птици- 12 бели щъркела, белоглав лешояд, сова и сокол, изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.