РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Млад белоглав лешояд ще бъде върнат в природата
16/10/2006

Млад белоглав лешояд ще бъде върнат в природата на 17 октомври (вторник) от представители на Регионална инспекция по околната среда и водите – Хасково, Центъра за рехабилитация и размножаване на редки видове – Стара Загора и Българското дружество за защита на птиците.

Белоглавият лешояд е бил намерен преди близо два месеца в района на град Маджарово от представители на природозащитен център “Източни Родопи”. Младата птица е била в безпомощно състояние и неспособна да лети. Тя веднага е транспортирана в спасителния център за диви животни в Стара Загора, където след обстоен преглед е установено, че е със счупена тазова кост.

След приложена терапия и задължителен период на рехабилитация младият белоглав лешояд е излекуван. За птици преминали курс на лечение в Центъра за рехабилитация следва период на доотглеждане и разлитане. Към настоящия момент белоглавия лешояд е готов да бъде върнат в природата и отново да заживее самостоятелно.

Пускането на птицата ще стане в покрайнините на град Маджарово, където се намира една от двете гнездови групи на белоглави лешояди у нас. По скалите на защитените територии “Кован кая” и “Патронка” гнездят 12 от общо 30 двойки за страната.

Белоглавият лешояд е вид защитен от Закона за биологичното разнообразие на Република България.