РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Ниското съдържание на кислород е причина за мъртвата риба в яз. „Черногорово“
26/08/2016


Ниското съдържание на разтворен кислород във водите на язовир „Черногорово“ е причина за мъртвата риба в края на миналата седмица. Това показаха резултатите от взетите водни проби, след постъпил сигнал в РИОСВ-Хасково.

Анализите на място, по време на извършени на 18 и 19 август проверки, показаха, че съдържанието на разтворен кислород в язовира е много ниско - от 3 до 5 пъти по-малко от нормата за добро състояние. Това е довело до измиране на рибата, като са засегнати най-вече екземпляри от вида бяла риба, която е силно чувствителна към нивото на кислород във водата. Причини за изчерпване на разтворения кислород във водоемите са високите летни температури, липсата на циркулация на водата и наличието на биогенни елементи-  фосфор и азот във водите.

Яз.,,Черногорово“ се ползва от ,,Неохим“АД, Димитровград за промишлено водоснабдяване. Помпената станция черпи води от р.Марица, на 2- 3 км след заустването на колекторите на ,,Неохим“АД и на ГПСОВ - Димитровград. Проверени бяха ГПСОВ-Димитровград и ,,Неохим“АД, Димитровград. Не бяха установени отклонения от нормалния режим на работа на ГПСОВ - Димитровград през юли и август.

,,Неохим“АД е в период на капитален ремонт, но продължава да изпуска отпадъчни води. Взетите по време на проверките проби от двата колектора за промишлени отпадъчни води доказват неспазване на определените норми по показател активна реакция и амониев азот за единия колектор и нитратен азот за другия, поради което на дружеството ще бъде съставен акт за нарушение на изискванията на Закона за водите.