РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 21.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (3)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Сигнал за умряла риба в яз. Черногорово предизвика незабавни проверки
20/08/2016


      РИОСВ- Хасково, съвместно с Басейнова дирекция Източнобеломорски район- Пловдив и Регионална лаборатория- Хасково след постъпил на 18 август в 17 ч. сигнал за умряла риба в язовир "Черногорово”, общ. Димитровград извършиха незабавно проверка. Тя продължи и на следващия ден. Установено бе наличие на умряла риба покрай брега в югоизточния ръкав на язовира, предимно от вида бяла риба, както и червеноперка, костур, платика и др.  предимно маломерни рибки и отделни по-едри екземпляри до 35 см. Извършените анализи показаха ниско съдържание на разтворен кислород, което е вероятната причина за измирането на рибата.

     Язовирът се ползва от ,,Неохим”АД- Димитровград за промишлено водоснабдяване и спортен риболов, оборудвани са и 4 садки. В него постъпват води само от р.Марица, чрез препомпване. Помпената станция черпи води от реката на 2- 3 км. след заустването (по течението) на колекторите за отпадъчни води на ,,Неохим”АД и на ГПСОВ – Димитровград. Извършени бяха проверки на ,,Неохим”АД и на ГПСОВ - Димитровград. Взети са водни проби за анализ от яз.,,Черногорово”, от колекторите на ,,Неохим”АД и от р.Марица до водовземането на Помпена станция за яз.,,Черногорово”. Резултатите от пробите ще бъдат готови в най-кратките технологично възможни срокове.