РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Сигнал за умряла риба в яз. Черногорово предизвика незабавни проверки
20/08/2016


      РИОСВ- Хасково, съвместно с Басейнова дирекция Източнобеломорски район- Пловдив и Регионална лаборатория- Хасково след постъпил на 18 август в 17 ч. сигнал за умряла риба в язовир "Черногорово”, общ. Димитровград извършиха незабавно проверка. Тя продължи и на следващия ден. Установено бе наличие на умряла риба покрай брега в югоизточния ръкав на язовира, предимно от вида бяла риба, както и червеноперка, костур, платика и др.  предимно маломерни рибки и отделни по-едри екземпляри до 35 см. Извършените анализи показаха ниско съдържание на разтворен кислород, което е вероятната причина за измирането на рибата.

     Язовирът се ползва от ,,Неохим”АД- Димитровград за промишлено водоснабдяване и спортен риболов, оборудвани са и 4 садки. В него постъпват води само от р.Марица, чрез препомпване. Помпената станция черпи води от реката на 2- 3 км. след заустването (по течението) на колекторите за отпадъчни води на ,,Неохим”АД и на ГПСОВ – Димитровград. Извършени бяха проверки на ,,Неохим”АД и на ГПСОВ - Димитровград. Взети са водни проби за анализ от яз.,,Черногорово”, от колекторите на ,,Неохим”АД и от р.Марица до водовземането на Помпена станция за яз.,,Черногорово”. Резултатите от пробите ще бъдат готови в най-кратките технологично възможни срокове.