РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 19.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Създаден е и функционира Публичен електронен регистър на инсталациите, източници на ЛОС по чл.30л от ЗЧАВ
02/08/2016

Съобщение

Във връзка със задълженията за регистрация по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух(ЗЧАВ) информираме операторите на инсталации, източници на Летливи органични съединения (ЛОС), че е създаден и функционира „Публичен електронен регистър на инсталациите,  източници на ЛОС по чл.30л от ЗЧАВ“.

Регистърът е свързан с поддържаната в Изпълнителна агенция по околна среда информационна система и осигурява възможност за електронно подаване, централизирана обработка и съхранение на информацията. Предназначен и за външни потребители (фирми - оператори), притежаващи Квалифициран електронен подпис (КЕП), които могат да подават on-line заявления за регистрация и/или за промяна в обстоятелствата на инсталации, извършващи дейности по приложение №1 от Наредба 7/2003 г., както и да получават on-line удостоверения за регистрация и за промяна в обстоятелствата, уведомления и заповеди. Обществен достъп до регистъра, публични справки, както  и стартирането на системата се извършва чрез задаване на посочения по – долу URL адрес:

http://eea.government.bg/regiaoslospub/a1eea/eeascr101InfoPubIs.jsf

В случай, че операторите нямат КЕП или нежелаят да ползват горе посочените електронни административни услуги могат подават своите заявления, заедно с посочените документи в чл.30л от ЗЧАВ  в РИОСВ-Хасково.

Допълнителна информация може да получите на тел: 038/ 60 16 26.