РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експертите от РИОСВ извършиха 117 проверки през юли
01/08/2016


     Експертите от РИОСВ– Хасково извършиха през юли 117  проверки на 116 обекта, от които 65 планови и 52 извънредни. Дадени са 42 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Издадени са 5 наказателни постановления на стойност 6 300 лв., съставени са 4 акта и са наложени 3 санкции. През месеца са постъпили 1 358 лв. от наложени  наказания, включително и за предишни периоди.

     Издадено е наказателно постановление за 3 000 лв. на „Неохим”АД- Димитровград за изпускане на отпадъчни води в р.Марица, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения в Комплексното разрешително. На кмета на община Ивайловград е  издадено наказателно постановление за 3 000 лв., затова че не е предотвратил изхвърлянето на отпадъци и е образувано нерегламентирано сметище. С по сто лева са глобени Фабриката за производство на нерафинирано олио в  Харманли и оранжерия за зеленчуци в Момчилград-  за  неизпълнение на задължение за провеждане на собствени периодични измервания на атмосферния въздух. Също със сто лева е глобено и физическо лице за незаконна сеч в Поддържан резерват „Борака”. Съставени са актове на две физически лица за нарушение на Закона за биологичното разнообразие. Още два акта са съставени по Закона за водите и Закона за опазване на околната среда (ЗООС). През месеца са наложени и три санкции за  нарушения по ЗООС.

     За периода са предприети действия по 29 сигнала и жалби. На „зеления“ телефон през юли са постъпили 19 сигнала, десет от които за  бедстващи птици от защитени видове, предимно щъркели. Нуждаещите се от лечение птици са изпратени в СЦДЖ- Стара Загора.