РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експертите от РИОСВ извършиха 117 проверки през юли
01/08/2016


     Експертите от РИОСВ– Хасково извършиха през юли 117  проверки на 116 обекта, от които 65 планови и 52 извънредни. Дадени са 42 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Издадени са 5 наказателни постановления на стойност 6 300 лв., съставени са 4 акта и са наложени 3 санкции. През месеца са постъпили 1 358 лв. от наложени  наказания, включително и за предишни периоди.

     Издадено е наказателно постановление за 3 000 лв. на „Неохим”АД- Димитровград за изпускане на отпадъчни води в р.Марица, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения в Комплексното разрешително. На кмета на община Ивайловград е  издадено наказателно постановление за 3 000 лв., затова че не е предотвратил изхвърлянето на отпадъци и е образувано нерегламентирано сметище. С по сто лева са глобени Фабриката за производство на нерафинирано олио в  Харманли и оранжерия за зеленчуци в Момчилград-  за  неизпълнение на задължение за провеждане на собствени периодични измервания на атмосферния въздух. Също със сто лева е глобено и физическо лице за незаконна сеч в Поддържан резерват „Борака”. Съставени са актове на две физически лица за нарушение на Закона за биологичното разнообразие. Още два акта са съставени по Закона за водите и Закона за опазване на околната среда (ЗООС). През месеца са наложени и три санкции за  нарушения по ЗООС.

     За периода са предприети действия по 29 сигнала и жалби. На „зеления“ телефон през юли са постъпили 19 сигнала, десет от които за  бедстващи птици от защитени видове, предимно щъркели. Нуждаещите се от лечение птици са изпратени в СЦДЖ- Стара Загора.