РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Европейска седмица на мобилността 16 - 22 септември 2016г.
03/08/2016

 

 

Регистрацията за участие в Европейската седмица на мобилността за 2016 г. е отворена!

Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) се провежда ежегодно в периода 16-22 септември с цел насърчаване на европейските общини да въведат и подпомогнат устойчивия транспорт, като по този начин осигурят на своите граждани по-чиста околна среда и по-здравословен начин на живот. През 2016 година „Европейската седмица на мобилността” се фокусира върху темата „Интелигентно и устойчиво придвижване– инвестиция за Европа“, като мотото е „Интелигентно придвижване. Силна икономика“.

България ежегодно се включва в провежданата от Европейската комисия кампания „Европейска седмица на мобилността”, като координатор на национално ниво е Министерството на околната среда и водите.

И тази година Европейската комисия насърчава популяризирането на темата за устойчива градска мобилност, не само сред местните власти, но и сред други заинтересовани страни, като приканва НПО- сектора, академичните институции, бизнеса, училищата, публични институции също да регистрират свои инициативи за насърчаване на екологосъобразни модели на придвижване.

За участие в кампанията е необходимо да бъде направена регистрация на интернет страницата на ЕСМ, като регистрацията за 2016г. е отворена и могат да кандидатстват, както местните власти, така и НПО, училища, бизнес, публични институции и др. За участие в състезанието за голямата награда- призът "Град с най-добри постижения", насочени към въвеждането на постоянни мерки за устойчив градски транспорт е необходимо общините кандидати да са отговорили на 3-те критерия, посочени в Хартата за 2016г.

Всичко за кампанията: Тук.

За повече информация, регистрация и помощни материали, вижте следните линкове: 

РИОСВ- Хасково кани всички общини, учебни и детски заведения, фирми, НПО и граждани да се включат с подходящи идеи и инициативи в отбелязването на Европейската седмица на мобилността (16-22 септември) и Европейския ден без автомобили- 22 септември!

Събитията, които планирате да организирате, очакваме да споделите в кратък текст до 07.09, а снимки от вашите инициативи- до 22.09 на е-адрес: [email protected]!  

06.07.2016г.